29.07.2015

Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

V úterý 28. července se uskutečnilo jednání zástupců Svazu vedené jeho předsedou Františkem Luklem s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání se soustředilo na hledání možnosti podpory mezinárodní spolupráce měst a obcí z národních zdrojů a na další zintenzívnění spolupráce mezi Svazem a ministerstvem. 

V úterý 28. července se uskutečnilo jednání zástupců Svazu vedené jeho předsedou Františkem Luklem s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání se soustředilo na hledání možnosti podpory mezinárodní spolupráce měst a obcí z národních zdrojů a na další zintenzívnění spolupráce mezi Svazem a ministerstvem. 

Zástupci Svazu představili přínosy partnerské spolupráce měst a obcí a o slibně se rozvíjející decentralizovanou spolupráci, ve které spatřujeme velký potenciál českých obcí především v oblasti předávání zkušeností s decentralizací veřejné správy a good governance zemím procházející procesem demokratizace a transformace. Pan ministr velmi ocenil mezinárodní aktivity českých samospráv, které označil za významné spojence a nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, a zdůraznil připravenost ministerstva pokračovat v oboustranně prospěšné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.