29.06.2020

Norské fondy: Otevřena výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí vyhlásilo otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na širokou škálu aktivit mezi českými městy a obcemi a jejich partnery z Norska. Žádosti je možné podávat do června 2021 nebo do vyčerpání prostředků.

Fond pro bilaterální vztahy byl založen pro rozvíjení spolupráce mezi subjekty z ČR, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Tato výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska; volitelní partneři z Lichtenštejnska či Islandu mohou být zapojeni pouze při splnění podmínky zapojení norského partnera. Plánované aktivity musí sloužit k posílení vzájemných vztahů mezi ČR a Norskem. Podpořeny mohou být aktivity jako například pořádání workshopů, seminářů, konferencí, dále studijní cesty, sběr dat, výměna odborníků, tvorba publikací a další.
Pro aktuální výzvu bylo vyčleněno více než 8 mil. Kč. Maximální výše grantu je 540 340 Kč; z Fondu bude možné pokrýt 100% způsobilých výdajů.


Žádosti se podávají v anglickém jazyce on-line prostřednictvím IS CEDR. Další informace najdete rovněž na www.eeagrants.cz. Níže je ke stažení text aktuální výzvy, informace k výzvě najdete také na tomto odkaze.