23.12.2019

Mezinárodní projekt na podporu práce s mládeží na místní úrovni - nově také v ČR

Již od roku 2016 funguje dlouhodobá mezinárodní spolupráce zaměřená na zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni, která vychází z partnerství Národních agentur Erasmus+, programu Mládež v akci a dalších institucí na evropské úrovni (Rada Evropy, Evropské fórum mládeže a další). V rámci této spolupráce funguje projekt Europe Goes Local, do něhož se nyní mohou zapojit také obce z České republiky.

Mezinárodní projekt Europe Goes Local vychází ze strategického partnerství Národních agentur Erasmus+, programu Mládež v akci a dalších partnerských institucí (Rady Evropy, Evropského fóra mládeže a dalších) a je zaměřen na zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni. Projekt se věnuje podpoře práce s mládeží na úrovni obcí, měst a krajů a nově se do něj mohou zapojit také obce z České republiky.

Účastníci projektu budou mít možnost podílet se na vzdělávacích aktivitách nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Bruselu a dalších evropských městech. Pro zapojení do projektu je nutno vytvořit tým, jehož členové budou: zástupce/zaměstnanec samosprávy z oblasti mládeže či příbuzné oblasti, pracovník organizace věnující se mládeži, 2 zástupci mládeže ve věku 15-30 let.

Mezi cíle projektu patří zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni pomocí zapojení široké škály partnerů, sdílení dobré praxe a posílení mezinárodního významu práce s mládeží.

Bližší informace a aktuální možnosti zapojení do činnosti najdete na tomto odkaze: http://bit.ly/Europegoeslocal