26.11.2008

Fórum Evropa pro občany 2008 - Zlaté hvězdy Evropské komise získaly v Bruselu dva české projekty

Ve dnech 13.-14. listopadu 2008 se v Bruselu konalo Fórum pro občany 2008, jehož se zúčastnilo na 400 účastníků ze všech zemí Evropské unie – představitelů místních a regionálních samospráv, ministerstev, nevládních organizací, různých nadací, kulturních asociací atd. Jeho organizátorem bylo generální ředitelství pro školství, kulturu a mládež Evropské komise spadající do kompetence slovenského komisaře Jána Figeľa.

Ve dnech 13.-14. listopadu 2008 se v Bruselu konalo Fórum pro občany 2008, jehož se zúčastnilo na 400 účastníků ze všech zemí Evropské unie – představitelů místních a regionálních samospráv, ministerstev, nevládních organizací, různých nadací, kulturních asociací atd. Jeho organizátorem bylo generální ředitelství pro školství, kulturu a mládež Evropské komise spadající do kompetence slovenského komisaře Jána Figeľa.

Ten se fóra osobně zúčastnil. Přítomen byl i náměstek místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti Marek Mora, který představil priority předsednictví České republiky v Radě EU. Účast z ČR byla velmi početná: více než 20 účastníků - koordinátoři a aktéři oceněných projektů, zástupci vládních institucí, měst, regionů, nevládních organizací (včetně SMO ČR) a novináři.

 Fórum bylo zahájeno 13.listopadu 2008 předáváním Zlatých hvězd Evropské komise za rok 2008. Jsou to ceny udělované v rámci programu „Evropa pro občany“, jehož cílem je rozvíjet aktivní evropské občanství. Evropská komise ocenila Zlatými hvězdami dvanáct projektů. Šest je z oblasti partnerské spolupráce měst, tři z občanské společnosti a tři z oblasti „aktivní evropské paměti“ připomínající oběti nacizmu a stalinizmu. V kategorii vzpomínkových projektů získaly hned dvě ceny projekty z České republiky, což je velmi dobrý výsledek, uvážíme-li, že soutěže se zúčastnily 22 členské státy Evropské unie.

Prvním z českých oceněných projektů je projekt „Dcery nepřítele“, který je v České republice uváděn pod názvem „Dcery 50. let“. Jedná se o rozsáhlé dokumentární svědectví 35 dcer politických vězňů ze stalinistické éry. Dokument natáčela skupina deseti studentů FAMU ve spolupráci s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou.

Druhým oceněným je projekt „Zmizelí sousedé", který je realizován ve spolupráci Židovského muzea v Praze s občanským sdružením „Zapomenutí“. Projekt vybízí mladé lidi od 12 do 18 let k pátrání po sousedech z jejich nejbližšího okolí, kteří zmizeli převážně v období 2. světové války. Cílem bylo najít jména a pokud možno tváře mladých lidí, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic na počátku druhé světové války. Projekt bude nyní pokračovat převážně formou spolupráce mezi školními skupinami, které zpracovávají doprovodné brožurky a sborníky k výstavě jako svou autorskou práci.

Česká republika byla významně zastoupena též ve vícestranných projektech: jednou v kategorii partnerské spolupráce měst (Jeseník na projektu slovenské Bojnice), třikrát v kategorii občanská společnost (v italském projektu Euromed Carrefour Sicilia, francouzském projektu EUReporter, polském projektu Nadace Roberta Schumanna) a v kategorii vzpomínek na  německém projektu Mezinárodního výboru Dachau.

 Fórum Evropa pro občany 2008 pak druhý den pracovalo ve třech pracovních skupinách, které se zabývaly občanskou angažovaností v EU a jeho novými formami. Celkový tón ve skupinách byl značně kritický: v Evropě chybí noví politici a vlastně ani neexistují politické strany (jejich slabým odvarem jsou politické skupiny v Evropském parlamentu), lidé nevidí jasný politický cíl Unie, nejsou dostatečně informováni, komisaři i úředníci Evropské komise by měli chodit víc mezi lidi, kritizován byl i způsob kontaktu s obyvatelstvem (s lidmi se nehovoří, ale jen komunikuje).

Velmi působivý byl projev jedné z „dcer nepřítele“ Jany Švehlové, která na fóru vystoupila jako zástupkyně oceněného projektu. Upozornila na celkový nezájem společnosti o události z 50. let minulého století. Film, který byl  o této době natočen a bude nyní promítán ve školách, pomůže konečně prolomit mlčení.

 

Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu