22.11.2007

Fórum Evropa pro občany 2007

Zlatá hvězda Evropské komise pro českou neziskovou organizaci Centrum pro komunitní práci

Zlatá hvězda Evropské komise pro českou neziskovou organizaci Centrum pro komunitní práci

Fórum Evropa pro občany 2007 se uskutečnilo 8. listopadu 2007 v rámci nového programu Evropské komise „Evropa pro občany", který probíhá od roku 2007 do roku 2013. Fóra se zúčastnilo na 400 účastníků ze všech zemí Evropské unie – představitelů místních a regionálních samospráv, ministerstev, univerzit, nevládních organizací, různých nadací, kulturních asociací atd. Jeho hlavním organizátorem bylo generální ředitelství pro školství a kulturu a mládež Evropské komise spadající do kompetence slovenského komisaře Jána Figela, který se fóra osobně zúčastnil. Hlavní událostí fóra bylo udělování Zlatých hvězd Evropské komise za rok 2007. Jsou to ceny, které oceňují aktivní účast občanů, jejich snahu zprostředkovat mezikulturní dialog, nabízet možnosti vzdělávání a zvyšovat informovanost o tématech evropské integrace.
 
Evropská komise nedávno rozhodla, že rok 2008 bude Rokem mezikulturního dialogu. Jeho hlavními principy jsou důležitost jednoty v různorodosti za účasti všech generací, rovnost příležitostí, dialogu, doplňování tradic a modernismu a integrace imigrantů při dodržování práv i povinností. K těmto otázkám vystoupilo na fóru mnoho diskutujících. Nejcennější však byly příklady „z terénu“, zejména vystoupení starosty městské části Bruselu Saint Josse, které může být pro naše zastupitele zvlášť zajímavé. Pan Demannez uvedl, že tři hlavní skupiny obyvatelstva St. Josse pocházejí z Turecka, Magribu a subsaharské Afriky. V jeho obci (jak se v Belgii městským částem důsledně říká) žije 153 národností. 45 % obyvatel je mladších 25 let a jen 18 % jsou původní Belgičané. Z toho samozřejmě plynou pro městskou část velké úkoly v oblasti zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, školství, sportu a kultury. Právě v poslední dvou oblastech se obci podařilo nejlépe sblížit různé národnosti pořádáním sportovních utkání a ochotnických divadelních představení. Starosta St. Josse se však zmínil i o problémech s ultranacionalismem (reakce na situaci v Iráku), kterým se snaží čelit např. dialogem mezi  radnicí a občany  prostřednictvím výborů obyvatel.
V hlavní části fóra byly uděleny Zlaté hvězdy Evropské komise za 10 projektů z Belgie, Francie, Německa, Řecka, Polska, Slovenska, Švédska, Spojeného království a též z České republiky. Projekty byly rozděleny do dvou hlavních kategorií: projekty občanské společnosti a partnerské spolupráce měst. Na počátku slavnostního udílení cen prohlásil komisař Figel: „S potěšením pozoruji nasazení a inspiraci, které charakterizují letošní vítězné projekty. Jejich inovační charakter a nadšení jasně ukazují tu stránku Evropy, která inspiruje, spojuje a rozšiřuje poselství tolerance a vzájemného porozumění. Pevně věřím, že prostřednictvím těchto aktivit můžeme vytvořit větší evropskou „rodinu", založenou na společných hodnotách. Tím podpoříme toleranci, rovné příležitosti a demokratický dialog, které by měly být běžné jak na místní, tak na evropské úrovni.“
Česká republika byla oceněna v kategorii občanská společnost za projekt „Jak se stát evropským aktivním občanem“ neziskové organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy a střední Morava (CpKP). Cenu převzal Mgr. Ondřej Marek z CpKP střední Čechy z rukou poslance Evropského parlamentu Hannu Takkuly, místopředsedy parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání.
 
Oceněný projekt může být inspirací pro pedagogy. Uskutečnil od července 2005 do června 2006 s cílem podnítit zájem studentů o problematiku EU a podpořit jejich kritické myšlení. Zároveň nabízel podporu pro učitele občanské výchovy. Jeho základem se stal Manuál pro učitele, který srozumitelně shrnoval základní otázky evropské integrace.V návaznosti na Manuál proběhl seminář s učiteli společenských věd a občanské výchovy. Jako hlavní aktivitu připravilo CpKP soutěž pro studentské týmy v projektech týkajících se evropské problematiky. Celkově se do soutěže zapojilo 31 škol, z nichž úspěšně dokončilo projekt 17. Soutěž byla podpořena řadou motivačních návštěv na školách v různých regionech, při kterých proběhly diskuse o EU a o vztahu žáků k ní. Některé školy překvapily svou informovaností, angažovaností a nadšením diskutovat o dané problematice. Studentské projekty obsáhly velmi rozmanitou paletu témat, které svědčí o tom, že evropská problematika zasahuje do velké řady oblastí našeho života. Velmi zajímavé bylo to, že většina projektů se odvíjela od konkrétního regionálního problému. Studenti pak často hledali možnosti, které nám EU dává k jejich řešení, případně zkoumají jak se s podobnými problémy vypořádaly jiné evropské státy. V soutěži zvítězili studenti gymnázia Krnov a střední školy pro tělesné postižené Gemini Brno, kteří se za odměnu zúčastnili studijní cesty do Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Více informací o programu, vítězných projektech a o Fóru Evropa pro občany 2007 najdete na internetové adrese http://ec.europa.eu/citizenship a http://citizenforum.intbase.com.
                                  
                                                               Mgr. Jan Svoboda
                                                               oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu