03.06.2020

Evropský týden udržitelného rozvoje se uskuteční na podzim

Již tradiční Evropský týden udržitelného rozvoje se, podobně jako řada dalších akcí v letošním roce, z důvodu pandemie uskuteční v náhradním termínu, a to 20. – 26. září 2020. Pořadatelé souvisejících workshopů, seminářů, výstav apod. mohou své akce přihlašovat od 30. května v průběhu celého léta.

Evropský týden udržitelného rozvoje se každoročně snaží zajímavým a srozumitelným způsobem přiblížit občanům myšlenku udržitelného rozvoje. Přestože se s tímto pojmem v poslední době poměrně často setkáváme, ne všem musí být zcela jasné, co se za ním skrývá. Ve zkratce můžeme udržitelný rozvoj vysvětlit jako rozvoj při současné snaze o zachování přírodního, kulturního, hmotného a duchovního bohatství v takové míře, aby ho mohli naši potomci využívat stejně dobře jako my.

V letošním roce se kvůli pandemii koronaviru tato tradiční akce uskuteční v podzimním termínu 20. - 26. září 2020. 

Součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje jsou nejrůznější semináře, workshopy, konference, dny otevřených dveří, výstavy, filmová promítání a další akce. Jejich pořadatelé mohou své akce přihlašovat v průběhu celého léta (30. 5. – 20. 9.) a zahrnout je tak do programu. Program bude probíhat na různých místech ČR i v dalších evropských zemích.

Podmínkou pro zahrnutí akce do programu je to, aby byla zaměřena alespoň na jeden ze tří pilířů udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální pilíř – více informací zde) a neměla čistě výdělečný charakter. Dále by akce měla mít přesah v rámci širší perspektivy udržitelného rozvoje. Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz .

Kontaktní osoba: Barbora Hirschová, e-mail: barbora.hirschova@mzp.cz