01.02.2018

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR).

Ústředními tématy jednání byl legislativní plán Evropské komise pro rok 2018 a jeho dopady na samosprávy a probíhající diskuse o budoucnosti Evropy. CEMR dlouhodobě usiluje o důsledné uplatňování partnerského přístupu při tvorbě a implementaci evropské legislativy, která má v konečném důsledku zásadní dopady na fungování evropských měst a obcí. Strukturovaný dialog a např. nově vytvořená pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu, které se jako člen účastní také CEMR, mají přispět k vytvoření efektivního konzultačního mechanismu mezi evropskými institucemi a samosprávami, který bude hodnotit teritoriální dopad relevantních politik a legislativních opatření.

Jednání s místopředsedou Komise Timmermansem se zůčastnil i místostarosta Rádla Pavel Branda, předseda komise SMO pro zahraniční spolupráci. Zastupoval Asociaci evropských hraničních regionů jakožto její místopředseda. Ve svém vystoupení zmínil potřebu zachovat otevřené hranice v rámci Schengenu. Podpořil také aktivity Komise zabývající se analýzou a odstraňováním překážek, s kterými se obyvatelé příhraničních regionů setkávají v každodenním životě. Také zdůraznil dlouhodobé úsilí AEBR o posílení a zjednodušení podpory přeshraniční spolupráce (INTERREG) a to vč. malých projektů projektů people-to-people.

Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) - asociace sdružující více než 100 hraničních a přeshraničních regionů v Evropě zabývající se rozvojem přeshraniční spolupráce.

Rada evropských obcí a regionů (CEMR) je největší střešní organizace na evropské úrovni, zastupující evropské místní a regionální samosprávy. V současné době má CEMR 60 členských asociací ze 42 evropských zemí a reprezentuje přibližně 130 tis. místních a regionálních samospráv z celé Evropy. Jejím posláním je obhajoba zájmů samospráv na úrovni Evropské unie i na světové úrovni a vytváření platformy pro síťování, výměnu zkušeností a spolupráci jejich členů. Svaz měst a obcí je jejím členem od r. 1992 a ve vedení CEMR Svaz zastupují místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek jako místopředseda CEMR a člen delegace ČR do Výboru regionů Oldřich Vlasák jako výkonný prezident CEMR.

Gabriela Hůlková, SMO ČR

 

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.