03.05.2012

Delegace Svazu se zúčastnila Pobaltské obchodní mise

Česko Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se zástupci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace tajemníků měst a obcí ČR a za účasti delegace senátorů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR se záštitou našich velvyslanců v pobaltských zemích organizovala ve dnech 22. – 27. dubna 2012 pro představitele velkého, středního a malého byznysu a pro zástupce místní a regionální veřejné správy a samosprávy obchodní misi a mezinárodní regionální fórum. 

Česko Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se zástupci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace tajemníků měst a obcí ČR a za účasti delegace senátorů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR se záštitou našich velvyslanců v pobaltských zemích organizovala ve dnech 22. – 27. dubna 2012 pro představitele velkého, středního a malého byznysu a pro zástupce místní a regionální veřejné správy a samosprávy obchodní misi a mezinárodní regionální fórum.

Cílem uvedené akce bylo vyhledat obchodní příležitosti pro české podnikatele, prezentace ČR jako turistické destinace a podpora a rozvoj vazeb regionální spolupráce mezi příslušnými svazy měst a obcí a navázání kontaktů mezi kraji a jednotlivými městy a obcemi. Za SMO ČR se fóra zúčastnili členové Komise pro zahraniční spolupráci Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary, RNDr. Vladimír Mach, zastupitel města Havířov a PhDr. Marcela Štiková, zastupitelka MČ Praha 15.

Pobaltská mise byla zahájena v Litvě ve Vilniusu, pokračovala  v Lotyšsku v Rize a končila v Estonsku v Tallinnu. Program vždy otevíralo společné jednání podnikatelů a zástupců regionů a po té konkrétní prezentace firem a regionální spolupráce probíhaly odděleně. Delegace senátorů měla svá jednání na ministerstvech a v parlamentech jednotlivých republik.

Slavnostní ukončení fóra probíhalo vždy za účasti velvyslanců – v Litvě PhDr. Radka Pecha, v Lotyšsku Ing. Pavola Šepel´áka a v Estonsku Mgr. Alexandra Langera. Mise v Estonsku se zúčastnil také estonský velvyslanec v Praze Lembit Uibo.

Na mezinárodním regionálním fóru zazněla prezentace činnosti SMO ČR, představeny byly Karlovy Vary, Havířov, Královéhradecký a Středočeský kraj, město Děčín a činnost Asociace tajemníků. Účastníci odpovídali na dotazy, probíhala individuální jednání a rozhovory pro tisk. Také závěrečná setkání za účasti zástupců ambasád sloužila k dalším konzultacím a vzájemné výměně zkušeností.

Zaznamenali jsme nebývalý zájem o dění v našich městech a obcích. Zaujaly aktivity Svazu jako připomínkového místa, poskytování odborného poradenství i společné řešení problémů formou komorového uspořádání. Na základě prezentací jednotlivých regionů a měst se řešilo např. postavení měst a obcí ve veřejné správě, otázky bydlení, zdravotní péče, pracovních příležitostí, sociálních služeb a v neposlední řadě i zájem o navázání partnerských vztahů s konkrétním městem u nás.

Za jeden z prvních výstupů může být považován projekt MČ Praha 15 týkající se návratu matek po mateřské dovolené na trh práce, kde je potřeba zapojit zahraniční partnery s jejich zkušenostmi s touto problematikou. Zástupci některých měst z Pobaltí byli obesláni, zareagovalo např. město Pōlva v Estonsku.

Rozšíření obchodní mise o regionální fórum považujeme za velmi přínosný nápad. Česko Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nyní chystá setkání k proběhnuvší misi, na kterém by účastníci zhodnotili dosažené výsledky, vytyčili další postup a shodli se na koordinaci společného úsilí. Doufáme, že započaté aktivity budou zdárně pokračovat.

PhDr. Marcela Štiková