08.10.2004

Čeští odborníci se prosazují v zahraničí

Nové možnosti

Vstupem do EU se výrazně posílila prestiž České Republiky ve světě. Jednou z oblastí, kde se to projevuje, je poptávky po českých expertech na municipální problematiku pro mezinárodní projekty v zahraničí. Již v minulých letech působili čeští odborníci v zahraničí, ale většinou šlo o krátkodobé projekty (tzv."short-time experti"). Vstupem do EU roste poptávka po dlouhodobých expertech, schopných předávat své zkušenosti přímo na místě po dobu často delší než jeden rok. Jedním z důvodů zájmu právě o české exprty je skutečnost, že sami zadavatelé evropských tendrů kladně hodnotí, pokud agentura nabízející své služby může nabídnout osoby se znalostmi tranzitivních procesů. Člověk, který transformací skutečně prošel, je pro pracovníka obce mnohem důvěryhodnější než expert z Francie nebo Německa, který sice teoreticky ví naprosto přesně, o co jde, ale chybí mu pochopení specifik přechodového procesu.

Nové možnosti

Vstupem do EU se výrazně posílila prestiž České Republiky ve světě. Jednou z oblastí, kde se to projevuje, je poptávky po českých expertech na municipální problematiku pro mezinárodní projekty v zahraničí. Již v minulých letech působili čeští odborníci v zahraničí, ale většinou šlo o krátkodobé projekty (tzv."short-time experti"). Vstupem do EU roste poptávka po dlouhodobých expertech, schopných předávat své zkušenosti přímo na místě po dobu často delší než jeden rok. Jedním z důvodů zájmu právě o české exprty je skutečnost, že sami zadavatelé evropských tendrů kladně hodnotí, pokud agentura nabízející své služby může nabídnout osoby se znalostmi tranzitivních procesů. Člověk, který transformací skutečně prošel, je pro pracovníka obce mnohem důvěryhodnější než expert z Francie nebo Německa, který sice teoreticky ví naprosto přesně, o co jde, ale chybí mu pochopení specifik přechodového procesu.

Nové možnosti

Vstupem do EU s evýrazně posílila prestiž České Republiky ve světě. Jednou z oblastí, kde se to projevuje, je poptávky po českých expertech na municipální problematiku pro mezinárodní projekty v zahraničí. Již v minulých letech působili čeští odborníci v zahraničí, ale většinou šlo o krátkodobé projekty (tzv."short-time experti"). Vstupem do EU roste poptávka po dlouhodobých expertech, schopných předávat své zkušenosti přímo na místě po dobu často delší než jeden rok. Jedním z důvodů zájmu právě o české exprty je skutečnost, že sami zadavatelé evropských tendrů kladně hodnotí, pokud agentura nabízející své služby může nabídnout osoby se znalostmi tranzitivních procesů. Člověk, který transformací skutečně prošel, je pro pracovníka obce mnohem důvěryhodnější než expert z Francie nebo Německa, který sice teoreticky ví naprosto přesně, o co jde, ale chybí mu pochopení specifik přechodového procesu.

Vlastní rozvojová pomoc má dvě základní formy. První jsou klasické twiningové dobrovolné aktivity, které sice slouží k předávání postupů a přístupů, ale často více k navazování přátelství mezi městy. Druhá forma je striktně komerční. Cílem donátorů je přivést experty s reálnými praktickými znalostmi, kteří vedou příkladem své kolegy k dosažení větší výkonnosti veřejné správy. Jako donátoři zde působí sama Evropská Unie prostřednictvím vyhlašovaných tendrů, dále instituce typu World Bank, OECD, v oblasti Srbska také například americký US AID. Kromě toho existuje řada programů jednotlivých evropských vlád, u nás je velmi známá holandská MATRA, ale podobné programy má i Dánsko, Švédsko, mimo EU pak například bohaté Norsko.

Na tomto velmi dynamickém, ale také konkurenčním trhu působí řada organizací, ať již jsou vlastněné svazy měst (Holandsko, Dánsko), nebo jsou plně komerční. Zajímavým faktorem, velmi inspirativním pro české obce připravující projekty pro strukturální fondy je to, že i zde je striktně uplatňován synergický partnerský přístup, tzn. že dodavatelé služeb se většinou spojují do konsorcií, která mají větší šanci než samostatná firma.

V loňském roce rozhodl i český Svaz měst a obcí o zřízení podobné servisní agentury a spolu s holandským Svazem obcí (VNG) založil společný podnik, společnost MEPCO (mezinárodní poradenské centrum obcí). MEPCO pochopitelně v prvním roce své existence nemá šanci účastnit se samostatně mezinárodních tendrů. Naším cílem je proto nyní získávat reference na domácím trhu, zapojovat se do programů typu INTERREG a vyhledávat experty do tendrů, kterých se účastní VNG. Již v příštím roce ale počítáme s nabídkou kooperace na některých projektech PHARE v oblasti Balkánu a dále s přímým působením MEPCO v konsorciu s VNG v mezinárodních tendrech.

MEPCO již získalo jeden projekt typu INTERREG IIIC, v současné době připravujeme další, zaměřený na řešení financování environmentálních problémů měst, kde partnery budou město Vsetín, Svaz měst a obcí ČR, rakouský Svaz měst a obcí plus pravděpodobně tři další zahraniční partneři. V dubnu jsme měli možnost vést semináře pro bulharské kolegy a největším úspěchem je umístění našeho experta do řízení evropského Fondu pro modernizaci veřejné správy při Ministerstvu vnitra Rumunska. Tento fakt byl vyzdvižen i představenstvem Svazu měst a obcí ČR, protože tímto byla oceněna i kvalita veřejné správy v ČR, na níž má činnost Svazu nemalý podíl.

Po čem je poptávka

Reálná poptávka je nyní hlavně po expertech v oblasti budování infrastruktury, po zkušených stavařích, expertech na vodárenství, odpadové hospodářství, ale i na problematiku řízení veřejné správy, budování informačních center. Podle našich kolegů ze sítě VNG, rozmístěné po celé východní Evropě, můžeme nyní očekávat i zvýšený zájem o metody jako je CAF, benchmarking a BSC. Oblastí s velkým potenciálem jsou naše zkušenosti s předvstupnímmi fondy, ale především zkušenost s přípravou na strukturální fondy a sjednocování legislativy s EU. Ne že bychom zde všechno udělali skvěle, ale nic není tak přesvědčivé pro naše východní kolegy, jako když upozorňujeme na chyby, kterých jsme se dopustili sami.

Zájem ze strany českých expertů je spíše o krátkodobé pobyty. Je pravda, že i u nás je nedostatek lidí, kteří si prošli reálnou transformační zkušeností v obcích, zároveň mají dostatečně dlouhou praxi (očekává se 5-10 let), aktivní znalost angličtiny, eventuálně dalšího jazyka a již se podíleli na projektech se zahraniční účastí. Podobní lidé se zřejmě najdou hlavně v městech, která byla aktivní v twinningových programech. Tito lidé jsou ovšem většinou natolik cenní, že je starostové a tajemníci nebudou chtít na obdobné akce uvolnit. Na druhou stranu pobyt v mezinárodním prostředí rozšíří každému pracovníkovi obzory, naučí ho ho novému pohledu na jeho obor a v neposlední řadě je zde i zajímavé finanční ohodnocení, které může vedení radnice použít jako silný motivační nástroj.

Závěrem si dovolím konstatovat, že mezinárodní rozvojové projekty opravdu mohou být dobrou příležitostí pro odborný růst pracovníků obcí a také pro rozšíření povědomí o České Republice a jejích městech v dalších zemích. MEPCO v nejbližší době osloví řadu radnic s cílem vyhledat potenciální odborníky, kteří tento cíl naplní.

Zdeněk Hušek
MEPCO