14.07.2006

Česká města předávají zkušenosti běloruským zastupitelům

Ve dnech 26. – 30. června 2006 se uskutečnil první studijní pobyt běloruských zastupitelů v České republice. Studijní pobyt proběhl v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém spolupracují Svaz měst a obcí ČR a Společnost Člověk v tísni. Projekt je podpořen grantem z programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ve dnech 26. – 30. června 2006 se uskutečnil první studijní pobyt běloruských zastupitelů v České republice. Studijní pobyt proběhl v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém spolupracují Svaz měst a obcí ČR a Společnost Člověk v tísni. Projekt je podpořen grantem z programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Běloruští hosté pocházeli ze tří měst, z Babrujska, Slonimu a Vitsebska. Tři z nich zastávají pozici zastupitelů v městském zastupitelstvu, ostatní působí v místních rozvojových agenturách, neziskových organizacích či nezávislých novinách a připravují se na svou kandidaturu v příštích komunálních volbách, jejichž termín je stanoven na leden 2006.
 
Situace pro-demokratických opozičních politiků a občanů v Bělorusku je zvláště po březnových zmanipulovaných prezidentských volbách velmi složitá. Občané České republiky měli možnost v médiích sledovat marný volební boj opozičních kandidátů na prezidenta Běloruska a následné protestní demonstrace proti neregulérnosti voleb, které byly doprovázeny zásahy vládních ozbrojených sil a represemi proti účastníkům těchto demonstrací. Osobní rozhovory s členy naší běloruské skupiny potvrdily zprávy o perzekucích, které Lukašenkův režim uplatňuje proti pro-demokratickým aktivistům a politikům. Tito lidé jsou vyhazováni z práce (a přitom kromě Minsku lze sehnat práci jen velmi obtížně), šikanováni, postihováni vězením, studenti vylučováni ze škol, perzekuováni jsou i příslušníci jejich rodin atd. Nezávislý tisk a média jsou likvidována, takže občané nemají přístup k objektivním informacím a žijí v informačním vakuu zaplněném pouze propagandou prezidenta Lukašenka.
 
O těchto skutečnostech se velmi podrobně hovořilo na setkání se senátorem, p. Vlastimilem Sehnalem, který je předsedou komise Senátu, která se zaměřuje na pomoc osobám z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem. Cílem její činnosti je identifikace těchto lidí a vyhledávat cesty, jak jim účinně pomoci. 
Na schůzce se také mluvilo o konkrétní pomoci ze strany České republiky. Česká republika stejně jako další země Evropské unie nabízí studentům, kteří byli na základě své účasti na aktivitách proti Lukašenkovu režimu vyloučeni z vysokých škol, dostudovat na vysokých školách v České republice. Oficiálním představitelům Běloruska a osobám podílejícím se na represích je zároveň zamezena možnost vycestovat do České republiky a dalších zemí EU. Hledají se však i další formy pomoci jako např. granty na podporu pro-demokraticky působících organizací v Bělorusku, možnost pracovních povolení a pracovních stáží pro perzekuované běloruské občany v České republice apod.
 
Jak uvedl vedoucí delegace Alexander Čigir: „Lukašenskův režim je sice nyní izolován, ale to neznamená, že by nemohl ohrozit stabilitu v Evropě. Proto je podpora České republiky a dalších zemí velmi důležitá. Dále je velmi důležitá objektivní informovanost Bělorusů o situaci v Bělorusku i v zemích střední a východní Evropy, protože režim šíří nepravdivé informace o tíživé ekonomické a sociální situaci v těchto zemích.. Problémem je, že běžní Bělorusové nemají přístup k objektivním informacím a především z ekonomických důvodů nemohou vycestovat za hranice své země. Manipulovat veřejným míněním je pak velmi snadné.“
 
Program této studijní cesty se zaměřil na předání zkušeností o podobě místní a veřejné správy v České republice, o fungování obcí a měst. První den proběhl vstupní seminář v prostorách Svazu měst a obcí ČR, který zasvětil účastníky do fungování veřejné správy v České republice a představil činnost Svazu. Běloruští kolegové se především zajímali o principy, na kterých byl novodobý Svaz založen, jakými způsoby obhajuje zájmy svých členů, neboť v Bělorusku bohužel podobnou organizaci nemají.
 
Další dny probíhaly návštěvy v českých městech Kladno, Ústí nad Labem a v městské části Praha – Letňany, které pro běloruskou skupinu připravily velmi zajímavý program a kterým patří velký dík za velmi přátelské přijetí a profesionální přípravu programu.
 
Kladno i Ústí nad Labem, jsou dobrým příkladem toho, jak změna režimu a následná transformace a restrukturalizace těžkého průmyslu tato průmyslová města zasáhla. Navíc obě města byla a stále ještě jsou postižena necitelnými urbanistickými a architektonickými zásahy  v období minulého režimu. Jak se s tím města vypořádala, jaké problémy řeší, jak shánějí finance, jak bojují s nezaměstnaností, jaké jsou jejich aktivity v oblasti jeho rozvoje a investic nebo regenerace brownfieldů – to byla témata prezentací, odborných exkurzí a diskusí.
 
V Kladně jsme po velmi zajímavém a informačně přínosném programu navštívili centrum města s pěší zónou, která se za poslední léta proměnila v opravdu příjemné místo, určené jak pro společenský život občanů, tak pro nákupy. Po shlédnutí sportovních a rekreačních areálů města již nikdo nebyl na pochybách, proč zrovna Kladno získalo dvakrát ocenění Liveable City, které je udělováno za úspěchy v oblasti zvyšování kvality života pro občany města.
 
V Ústí nad Labem nás čekalo velmi příjemné přijetí primátorem města Janem Kubatou. Program byl zaměřen na problematiku fungování města, jeho financování a tvorbu rozpočtu. Zvláštní pozornost byla věnována rozvoji města, projektům, které využívají prostředky z programu EU a regeneraci brownfieldů. Běloruští zastupitelé měli možnost vidět průmyslovou zónu, nově rekonstruovaný Zámeček Větruše nebo budoucí rekreační areál Milada, který vzniká na místě bývalého dolu Chabařovice.  Exkurze do Dopravního podniku města Ústí nad Labem dala výbornou představu o fungování tohoto podniku vlastněného městem a.o řešení problematiky dopravní obslužnosti krajského města.
 
V závěru studijního pobytu běloruská delegace navštívila městskou část Praha 10 – Letňany, kde se program zaměřil především na řešení bytové politiky, rozvoji bytového fondu a co vedení městské části dělá pro vytvoření dobrých podmínek pro život občanů.
 
V rámci projektu Svaz měst a obcí ČR plánuje do konce roku zorganizovat ještě jeden studijní pobyt, který se uskuteční na podzim 2006, a studijní stáž pro jednoho zástupce běloruské Asociace místních zastupitelů. Dále se Společností Člověk v tísni připravujeme publikace, která bude velmi prakticky shrnovat vývoj veřejné a místní správy v České republice po r. 1989. Publikace bude určena pro běloruské místní zastupitele a její součástí budou i praktické příklady z českých měst. Chtěli bychom touto cestou vyzvat česká města a obce, které mají zájem účastnit se těchto aktivit a předávat zkušenosti naším běloruským kolegům, aby se spojily s Oddělením vnějších vztahů Svazu měst a obcí ČR (novakova@smocr.cz, 234 709 719).