06.04.2016

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

FM EHP/Norsko představuje významnou podporu, kterou poskytují země společenství Norsko, Lichtenštejnsko a Island v rámci své dohody s EU. Cílem tohoto nástroje je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů a spolupráce. Řada českých měst a obcí má zkušenost s čerpáním podpory, především co se týká obnovy historických a kulturních památek. Podpora však také míří do oblastí, jako je životní prostředí, boj proti klimatickým změnám a podpora obnovitelných zdrojů energie, podpora občanské společnosti, sociální oblast a prevence nebezpečných sociálních jevů, rovné příležitosti apod. Bohužel původní nastavení programů nebylo příliš příznivé pro přímou podporu spolupráce českých a norských samospráv a spíše cílily na různé typy nevládních organizací, institucí, organizací než pro samotné obce jako žadatele.

To se změnilo vyhlášením otevřené výzvy pro obce a kraje v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni Norských fondů na podzim 2014, která přímo podporuje jednorázové aktivity typu studijních cest, seminářů, jejichž cílem je podpořit navázání spolupráce mezi českými a norskými samosprávami a výměny zkušeností v oblastech, které samosprávy preferují jako pro ně užitečné. 

Právě díky této výzvě a díky dlouhodobé spolupráci Svazu s Norskou asociací místních a regionálních samospráv se podařilo identifikovat samosprávy na české i norské straně, jejichž představy o spolupráci se propojily a vzájemně si odpovídaly. O spolupráci s českými městy Pardubice a Sušice projevila zájem norské samosprávy s kraje Møre og Romsdal, konkrétně města Rauma, Stranda a samotná krajská samospráva Møre og Romsdal, jejichž zástupci přijeli na konci března do České republiky.

Účelem setkání bylo zprostředkovat setkání představitelů výše zmíněných samospráv a umožnit jim poznat se navzájem, jak v rovině představení samospráv, které reprezentují, tak v rovině osobní a především umožnit jim bilaterální projednat a zkonkretizovat jejich představy o spolupráci.

Setkání zahájil půdenní seminář, kde zástupci Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR paní Šárka Sovová a Tomáš Tesař představili možnosti financování z Norských fondů, které jsou v končícím programovém období 2009   2014 ještě k dispozici. Jedná se pouze o dvě otevřené výzvy v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni. Bohužel ve výzvě určené pro obce a kraje zbývá již velmi málo finančních prostředků, v druhé výzvě určené pro široké spektrum žadatelů zdroje zatím ještě jsou, i když také o jejich využití velký zájem. Nicméně zástupci MF ČR nastínili možnost navýšit alokaci ve výzvě pro obce a kraje přesunutím uspořených financí z jiných  nástrojů Norských fondů.

Stěžejní části programu se však odehrávaly paralelně ve městech Pardubice a Sušice, kde norští účastníci rozdělení do dvou skupin strávili dva dny. Dva dny nabité setkáními,  rozhovory,  poznáváním obou českých měst. Město Pardubice, které hostilo zástupce krajské samosprávy Møre og Romsdal, představilo svým norským kolegům chod samosprávy včetně krátké návštěvy jednání zastupitelstva města i jednotlivých odborů magistrátu. Bilaterální jednání, kterých se zúčastnili nejvyšší představitelé obou samospráv primátor Martin Charvát a starosta Møre og Romsdal Jon Aasen, se soustředila na oblast spolupráce týkající se zlepšení procesů v oblasti projektového managementu města, spočívající v proškolení pracovníků pardubického magistrátu u norského partnera.

Do druhého českého města Sušice odjeli delegace z norských měst Rauma a Stranda vedené starosty Larsem Olavem Hustadem a Janem Ove Tryggestadem. Už při úvodním setkání na sušické radnici, při kterém starosta města Sušice Petr Motl a místostarostka paní Věra Marešová představovali své město, vyjádřili zástupci norských měst překvapení, jak mnoho mají společného – krásná příroda, přítomnost hor v blízkosti měst, velký potenciál v oblasti turistického ruchu, investice do ochrany přírodního bohatství, rozsah poskytovaných služeb apod. V průběhu dvou dnů viděli norští zástupci řadu důkazů o bohatém společenském, sportovním i kulturním životě města na vlastní oči. Pozitivním výsledkem tak bylo deklarování zájmu o spolupráci norských měst s městem Sušice, a to především v oblasti rozvoje turistického ruchu a kultury. Konkrétním výstupem setkání byla dohoda ohledně uskutečnění dalšího setkání, tentokrát u norských partnerů, při které se zástupci Sušice seznámí s jejich městy.

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.