04.11.2013

25. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Ve dnech 28. - 31. října 2013 se ve Štrasburku konalo 25. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, kterého se zúčastnili členové delegace ČR. 

Zastřešujícím tématem 25. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy bylo motto Evropa v krizi – výzvy pro místní a regionální samosprávy. Třídenní jednání probíhalo tradičně jak na úrovni jednotlivých komor, tak v plénu.

 Zástupci samospráv a regionů během zasedání diskutovali o řadě témat, tj. o víceúrovňovém vládnutí v kontextu teritoriální soudržnosti, o dopadech ekonomické krize na místní a regionální samosprávy, ale i o místní a regionální podpoře pracovní mobility a podpoře podnikatelské činnosti ze strany místních a regionálních samospráv.

 Komora místních a regionálních samospráv se podrobně zabývala zejména vývojem místní demokracie v Irsku, začleňováním migrantů v rámci evropských obcí a měst, ale i výsledky monitoringu voleb členů Shromáždění (Avagani) v Jerevanu v Arménii či komunálních voleb v Makedonii.

 V rámci plenárního zasedání byly zástupci samospráv a regionů seznámeni s vývojem místní a regionální demokracie v Maďarsku a Dánsku. Výsledky monitorovací zprávy zabývající se vývojem místní a regionální demokracie v Albánii představil během plenárního zasedání Zdeněk Brož, vedoucí české delegace. Ze zprávy vyplývá, že regionální orgány jsou stále velice slabé a místní samosprávy roztříštěné, ačkoli vlivem decentralizace státní moci dochází k postupné demokratizaci Albánie. Kongres na základě zprávy doporučil, aby albánská vláda přijala komplexní územní politiku, jež by vedla k posílení kompetencí místních a regionálních orgánů.

 U příležitosti 25. zasedání Kongresu byly vyhlášeny i výsledky ceny Dosta!, kterou uděluje Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy obcím za jejich inovativní přístup k začleňování romského obyvatelstva do politických a sociálních struktur obce v rámci demokratického výkonu místní samosprávy. Vítězem letošního ročníku se stala obec Obrnice v Ústeckém kraji. Druhé místo obsadila obec Heraklion z Řecka a třetí místo město Kocaeli v Turecku. Do soutěže o cenu se mohou přihlásit obce ze všech členských států Rady Evropy, které jsou úspěšné v řešení otázky romské integrace.