21.05.2012

23. Sněm ZMOS

Zhruba šest set delegátů z 60 regionálních sdružení Združenia miest a obcí Slovenska se sjelo na dalším sněmu ZMOS. Sněmové rokování na Slovensku má obdobný průběh jako sněm našeho Svazu. Bere na vědomí zprávy o činnosti sdružení a kontrolní komise, schvaluje priority na další období.

Zhruba šest set delegátů z 60 regionálních sdružení Združenia miest a obcí Slovenska se sjelo na dalším sněmu ZMOS. Sněmové rokování na Slovensku má obdobný průběh jako sněm našeho Svazu. Bere na vědomí zprávy o činnosti sdružení a kontrolní komise, schvaluje priority na další období atd. 23. sněm schválil také strategický dokument ZMOS k přípravě nového programovacího období, závazky Slovenska v oblasti životního prostředí z pohledu práva EU, návrh postupu na vykonávání auditu výkonu kompetencí a úloh územní samosprávy a sladění jejich financování s rozsahem vykonávaných působností městy a obcemi atd. Svaz měst a obcí ČR v Bratislavě 17. května 2012 zastupoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček a výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech, který pozdravil slovenské zastupitele jménem českých starostů a popřál jejich rokování mnoho zdaru.