Zahraniční spolupráce

Oblast mezinárodní spolupráce představuje významnou součást života místních samospráv. Svaz měst a obcí je dlouholetým členem řady významných evropských uskupení a organizací, jejichž prostřednictvím se podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni. Svaz zároveň aktivně podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci jako jednu z forem mezinárodní spolupráce měst a obcí. Zde mohou české samosprávy především předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti ekonomické a politické transformace, fungování veřejné správy, financování apod., a to například partnerům v zemích východní Evropy. Svaz rovněž dlouhodobě podporuje partnerskou spolupráci měst a obcí, která představuje významnou možnost obohacení života samospráv, podporuje výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných projektů. V této rubrice najdete potřebné informace o celé šíři mezinárodních aktivit Svazu.

Mgr. Gabriela Hůlková

04.09.2020

Evropského týdne regionů a měst se můžete v říjnu zúčastnit online

Tradiční akce Evropský týden regionů a měst proběhne v letošním roce trochu netradičně, protože bude možné se programu zúčastnit online. Akce budou probíhat v období od 5. do 22. října 2020. Registrace je otevřena do 27. září.

20.08.2020

Evropský týden udržitelného rozvoje se uskuteční na podzim

Již tradiční Evropský týden udržitelného rozvoje se, podobně jako řada dalších akcí v letošním roce, z důvodu pandemie uskuteční v náhradním termínu, a to 20. – 26. září 2020. Pořadatelé souvisejících workshopů, seminářů, výstav apod. mohou své akce přihlašovat v průběhu celého léta až do 20. 9.

03.08.2020

Agenda 2030 očima místních samospráv napříč Evropou

Platforma – CEMR, jako pan-Evropské uskupení hájící zájmy a koordinující společné aktivity municipalit a regionů napříč Evropou, se rozhodla udělat průzkum, jaké mají zkušenosti místní samosprávy právě s SDGs v rámci jejich aktivit. Studie se zúčastnilo 34 asociací měst a regionů z 28 evropských zemí (16 z EU, 12 mimo EU). Výstupem je zajímavá publikace.

11.07.2020

CEMR zveřejnil analýzu k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy v EU

Evropská města a regiony jsou v důsledku krize COVID-19 pod extrémním finančním tlakem. Zatímco výdaje městům v souvislosti se zaváděním nouzových opatření rostly, příjmy prudce poklesly a další pokles je očekáván i v následujících měsících. Ztráty místních a regionálních samospráv ve všech zemích Evropské unie dosahují k miliardám EUR. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) přináší první analýzu zpracovanou ve spolupráci s 21 národními asociacemi reprezentujícími místní a regionální samosprávy ze 17 evropských zemích.

29.06.2020

Norské fondy: Otevřena výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí vyhlásilo otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na širokou škálu aktivit mezi českými městy a obcemi a jejich partnery z Norska. Žádosti je možné podávat do června 2021 nebo do vyčerpání prostředků.

19.06.2020

On-line semináře na aktuální městská témata

Platforma EUROCITIES přichází se sérií on-line seminářů věnovaných inovativním řešením v nejrůznějších oblastech života měst (např. udržitelné nakládání s energiemi, možné systémy sdílení, osvětlení apod.). O svoje zkušenosti se podělí města jako Lisabon, Londýn nebo Miláno, která jsou zapojena do projektu „Sharing Cities“. Stačí pouze vybrat si téma a registrovat se, účast na seminářích je zdarma.

08.06.2020

Výzva programu EUCF na podporu místních aktivit v oblasti energetiky a klimatu

Až do 2. října 2020 mají obce a města či jejich sdružení možnost získat prostředky z programu EUCF (European City Facility). V rámci aktuální výzvy může být financováno především zpracování nejrůznějších studií a analýz potřebných pro investiční záměry v oblasti udržitelné energetiky a klimatu.

03.04.2020

Odloženo: Evropské fórum k revitalizaci center měst

Z důvodu šíření nákazy Covid-19 se organizátoři rozhodli odložit konání Evropského fóra k tématu revitalizace center měst, které se mělo konat 10. a 11. 6. 2020 ve Štrasburku. Nový termín prozatím nebyl stanoven.

23.03.2020

Co je partnerství měst neboli town-twinning?

Partnerská spolupráce měst, jinými slovy town-twinning, je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou) nebo usnesením orgánů města/obce.

23.03.2020

Význam a historie twinningu

Myšlenka partnerské spolupráce měst (town-twinning) se zrodila krátce po 2. světové válce se záměrem ochránit Evropu před dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Dnes, po více než šedesáti letech, partnerská spolupráce měst přerostla v hnutí, které spojuje města a občany celé Evropy i světa.

23.03.2020

Jak najít partnerské město či obec?

Jak najít to správné město pro přínosné partnerství?

23.03.2020

Rozvojová spolupráce jako jedna z možných forem mezinárodní spolupráce měst a obcí

Častou formou mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v zahraničí je partnerská spolupráce, tj. town-twinning. Avšak v posledních letech dochází k výrazné proměně rozměru mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. Na významu nabývá relativně nová forma mezinárodní spolupráce, a to rozvojová spolupráce měst a obcí. Ta se řadí po boku town-twinningu mezi časté zahraniční aktivity evropských municipalit.

19.03.2020

Izraelský kibuc nese jméno prvního československého prezidenta a má zájem o spolupráci s českým městem či obcí

Historie izraelského kibucu s názvem Kfar Masaryk sahá do roku 1938, kdy byl založen židovskými uprchlíky z Československa a Litvy. Život v tomto kibucu je možné přirovnat k fungování venkovského sídla. Žije zde kolem 760 obyvatel, většinou židovského vyznání.

18.03.2020

INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

06.03.2020

Ke spolufinancování spolupráce se zahraničními partnery můžete využít nově otevřenou dotační výzvu

Využijte ke spolufinancování spolupráce s ukrajinskými, gruzínskými, moldavskými či bosenskými partnery právě otevřenou dotační výzvu ČRA. Česká rozvojová agentura (dále ČRA) právě vypsala dotační výzvu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR II“, ze které lze spolufinancovat spolupráci s obcemi ze zemí, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldávie či Bosna a Hercegovina.

05.03.2020

Palestinské město Dura hledá partnera pro výměnu zkušeností a spolupráci

Osm kilometrů jihovýchodně od Hebronu se nachází město Dura se zhruba 41 000 obyvateli. Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně.

21.02.2020

Informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury (ČRA): „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“

Máte zájem o spolupráci s partnerským městem/obcí na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Gruzii či Moldávii? Sháníte finanční prostředky, odkud takovouto spolupráci financovat? Nevíte, jaké aktivity lze se zahraničním partnerem realizovat? Rádi byste se dozvěděli, na co si dát pozor při přípravě projektové žádosti, tak aby splnila všechny náležitosti? Pokud ano, přijďte na informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“, který Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou pořádá pro zástupce českých obcí a měst.
Termín: 3. března 2020 Místo: Velká zasedací místnost Svazu měst a obcí ČR (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha, vchod č. 9, 1. patro)

31.01.2020

Město Luck uvítá spolupráci s českými partnery na kulturních akcích

Město Luck, které je regionálním centrem Volyňské oblasti na Ukrajině, má zájem o spolupráci s českými partnery na kulturních akcích pořádaných ve svém městě.

10.01.2020

Podpora mezinárodních projektů zaměřených na posílení spolupráce v Evropě a zmírnění dopadů klimatických změn

Místní samosprávy, neziskové organizace, veřejné, akademické a vzdělávací instituce a další aktéři mohou získat prostředky na mezinárodní projekty v oblasti zlepšení dopadů klimatických změn a posílení spolupráce v Evropě. Podpora bude směřovat především do oblasti střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropy. Výzvu vyhlásilo německé ministerstvo životního prostředí v rámci Evropské klimatické iniciativy (EUKI) a žádosti je možné podávat do 18. února 2020.

23.12.2019

Mezinárodní projekt na podporu práce s mládeží na místní úrovni - nově také v ČR

Již od roku 2016 funguje dlouhodobá mezinárodní spolupráce zaměřená na zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni, která vychází z partnerství Národních agentur Erasmus+, programu Mládež v akci a dalších institucí na evropské úrovni (Rada Evropy, Evropské fórum mládeže a další). V rámci této spolupráce funguje projekt Europe Goes Local, do něhož se nyní mohou zapojit také obce z České republiky.

29.11.2019

Otevírá se další možnost vyzkoušet si práci v Kongresu místních a regionálních samospráv (CLRAE)

Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.

09.08.2019

Polské město Wolomin hledá partnera pro spolupráci

Město Wolomin s 53 000 obyvateli se nachází 20 km severovýchodně od Varšavy. Budoucí partnerská spolupráce by mohla probíhat zejména v oblasti životního prostředí, kultury a nakládání s půdou.  

02.07.2019

Norské fondy: druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Žádosti mohou být předkládány do 25. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace. POZOR: Tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska. 

17.06.2019

Italské město Montefranco hledá partnera

Město Montefranco se svými zhruba 1 300 obyvateli se nachází v centrální části Itálie v provincii Terni, region Umbria. Montefranco má zájem najít partnerské město s 1 000 – 5 000 obyvateli, s nímž by mohlo spolupracovat v širokém okruhu témat.

24.05.2019

Norské fondy aktuálně

Přinášíme vám shrnutí aktuálních oblastí podpory finančního mechanismu EHP/Norska, který již řadu let umožňuje uskutečňovat projekty, založené na spolupráci partnerů z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již bylo realizováno množství projektů, které pomohly zlepšit život občanů a přinesly důležité poznatky z různých oblastí života. 

11.04.2019

Návštěva delegace ze Zakarpatské oblasti na půdě Svazu

Dne 10. dubna jsme v Kanceláři přivítali zástupce Zakarpatské oblasti, kteří přijeli do České republiky na pozvání starosty a senátora Tomáše Jirsy a v rámci iniciativy Svazu na podporu spolupráce českých obcí a obcí Podkarpatské Rusi, která se setkala s velkým ohlasem mezi českými městy a obcemi. Cílem

30.03.2019

Předseda Komise pro zahraniční spolupráci Pavel Branda: Úspěch v podobě širší podpory projektů příhraniční spolupráce

Místostarosta Rádla a člen evropského Výboru regionů Pavel Branda se ve dnech 14. a 15. března 2019 v Bukurešti zúčastnil debaty na téma územní soudržnost a sbližování obyvatel EU. Pavel Branda se dlouhodobě věnuje příhraničním projektům a nyní se jemu a jeho kolegům podařilo zakotvit širší podporu této formy spolupráce do nařízení Evropské komise. 

18.03.2019

Prodloužen termín pro zapojení do spolupráce s partnery z východní Evropy

Také čeští zástupci místních samospráv mohou předat své zkušenosti kolegům ze zemí východní Evropy. Termín pro zapojení do mezinárodní výměny zkušeností byl prodloužen do poloviny května 2019. Zájem o spolupráci projevily obce z Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Arménie a Běloruska.

27.02.2019

Moldavské město Vadul lui Voda hledá českého partnera

Moldavské město Vadul lui Voda, které je známé jako turistické středisko, má zájem o navázání partnerství s českým městem do 10 tis. obyvatel, se kterým by si mohlo vyměňovat zkušenosti v oblasti podpory turistiky. Město Vadul lui Voda je menší město s cca 5000 obyvateli, jež se nachází 25 km od hlavního

11.01.2019

Podělte se o příklady dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě OSN ve věci sdílení přikladů dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs v rámci Agendy 2030. Pokud Vaše město či obec přispívá k naplňování jednoho či více Cílů udržitelného rozvoje, neváhejte se podělit o své zkušenosti doslova s celým světem

17.12.2018

Využijte možnosti získat vládní stipendium na studium prestižní evropské univerzity College of Europe

College of Europe, která sídlí v belgických Bruggách a polském Natolinu, nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. O studium se mohou ucházet také zaměstnanci měst a obcí. Univerzita nabízí několik studijních programů. V Bruggách lze zvolit ze čtyř oborů,

17.10.2018

Předseda zahraniční komise Svazu Dr. Pavel Branda vystoupil na zasedání ministrů zahraničí EU a zemí Východního partnerství v Lucemburku

Místostarosta obce Rádlo a předseda Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR Pavel Branda se v pondělí 15. října v Lucemburku zúčastnil jednání ministrů zahraničí EU a zemí Východního partnerství.

14.09.2018

Vyhlášení 1. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci programového období FM EHP/Norska 2014 – 2021

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

27.07.2018

Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Dne 3. července 2018 se v Černínském paláci uskutečnilo jednání náměstka ministra Martina Tlapy se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci

20.07.2018

Vyzkoušej si práci delegáta v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy nabízí mladým lidem unikátní příležitost vyzkoušet si, jaké to je stát se členem Kongresu a mít možnost vyjadřovat se k mezinárodnímu dění na místní a regionální úrovni či ovlivňovat samotné rozhodování Kongresu. V rámci inciativy "youth delegate"

13.07.2018

Expertní cesta do Gruzie

Představitelé českých municipalit, zástupci Svazu měst a obcí ČR v Gruzii spolu s podnikateli předávají své zkušenosti s realizací municipálních investičních projektů v oblasti vody a sanitace. Jedná se o součást projektu „Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách“, který realizuje Platforma podnikatelů pro ZRS. První ze série odborných seminářů byl uspořádán za přítomnosti velvyslance ČR na velvyslanectví ČR v Tbilisi ve středu 11. července 2018.

04.06.2018

Program CONNECT hledá experty pro předávání zkušeností partnerským municipalitám v Moldávii

Máte zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství? Máte zájem předávat své zkušenosti partnerským municipalitám v Moldávii? Pak se tato výzva týká právě Vás! V rámci programu CONNECT byla vypsána výzva po expertech z evropských municipalit, kteří by během expertního výjezdu předávali své zkušenosti

01.02.2018

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

01.02.2018

Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu. Před poslanci obhajoval malé přeshraniční projekty a diskutoval s nimi o jejich přínosech pro rozvoj dobrých sousedských vztahů.

Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci Pavel Branda byl 25. ledna 2018 pozván předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu paní Mihaylovou, aby poslancům představil své stanovisko „people-to-people a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“, které jako zpravodaj vypracoval za Výbor regionů. Výbor regionů, jehož je P. Branda jako místostarosta obce Rádlo členem, schválil toto stanovisko jednomyslně v červenci minulého roku na svém plenárním zasedání v Bruselu a pověřil jej jeho prosazováním.  

19.01.2018

Z lednového jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů

Budoucnost kohezní politiky byla klíčovým tématem jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), který ve dnech 18. – 19. ledna probíhal ve španělské Sorii. Místopředseda Svazu Petr Kulhánek zahájil diskusi vystoupením, ve kterém podpořil zachování kohezní politiky po roce 2020 jako důležitého nástroje pro rozvoj regionů v EU. Zdůraznil zásadní body z pohledu českých samospráv, jako zjednodušení a flexibilita kohezní politiky, uplatnění přístupu partnerství a respektování potřeb zdola. Podpořil zachování integrovaných nástrojů pro všechny typy území.  V rámci debaty vystoupil také Petr Osvald, předseda Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) a vedoucí delegace ČR do Výboru regionů, který zdůraznil, že Evropa potřebuje vizi a vyzval přítomné k podpisu prohlášení Aliance soudržnosti, jejíž cílem je zachování kohezní politiky po roce 2020. 

15.12.2017

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

25.10.2017

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Shrnutí podzimního plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku, které se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy

10.08.2017

Pozvánka na seminář k připravované výzvě programu Interreg DANUBE

Programu Interreg DANUBE plánuje v září 2017 vyhlášení výzvy v rámci Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu  - Seed Money Facility a v této souvislosti sekretariát programu otevřel registraci na informační seminář pro žadatele, který se uskuteční 27. září 2017 ve Vídni.

24.07.2017

Svaz v rámci českého předsednictví v Radě Evropy hostil zasedání Byra Kongresu v Brně

Již podruhé v historii Česká republika (dále také ČR) předsedá Výboru ministrů Rady Evropy, instituci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. Je tomu však poprvé, kdy se do českého předsednictví vedle jednotlivých rezortů aktivně zapojila také

20.07.2017

Města a regiony spoléhají na projekty „people-to-people“ a na malé projekty pro rozvoj účinnější přeshraniční spolupráce

Výbor regionů schválil stanovisko k projektům „people to people“ a malým projektům přeshraniční spolupráce, jehož zpravodajem je Pavel Branda, člen české delegace ve Výboru regionů EU a předseda Komise pro zahraniční spolupráci Svazu. Stanovisko je výsledkem práce delegace složené ze zástupců obcí a měst nominované Svazem. Více informací naleznete v tiskové zprávě Výboru regionů, kterou přinášíme níže.

22.06.2017

Evropské samosprávy: I kontroverzní témata lze řešit v klidu

PRAHA, BRNO, 22. června 2017 - Přestože jsou povinné kvóty Evropské unie pro uprchlíky jedním z aktuálních kontroverzních témat České republiky a celé Evropy, integraci jako takovou lze věcně a v klidu prodiskutovat i řešit napříč evropskými samosprávami. Ukázal to Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy (Kongres), jehož Byro nedávno jednalo v Brně. Akci, jejíž součástí byl i seminář nazvaný „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Kongresem, městem Brno a Ministerstvem vnitra. Dvoudenní jednání se uskutečnilo u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy, které ČR minulý měsíc převzala od Kypru. O integraci se mluvilo v souvislosti s cizinci i v kontextu s ohroženými skupinami obyvatel. 

27.05.2017

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

23.05.2017

Mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“

Svaz pořádá mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, který se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 v Brně. Cílem akce je otevřít diskusi týkající se problematiky začleňování z pohledu obcí a krajů a představit příklady dobré praxe z České republiky a zahraničí. Tlumočení je zajištěno! Seminář se uskuteční u příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropy a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

 

06.04.2017

Kongres se na svém 32. zasedání tvrdě postavil proti zatýkání starostů a místostarostů v Turecku

Ačkoli hlavním tématem jarního plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28.-30. března 2017 ve Štrasburku, byla stanovena problematika úspěšné integrace uprchlíků, největší ohlas vyvolala současná situace v Turecku, kde dochází k úmyslnému potlačování demokracie a hromadnému zatýkání opozice včetně

30.03.2017

Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

28.03.2017

Konference OECD: Růst produktivity, tvorba pracovních míst a inkluze, ”bottom up”

Zveme na 13. OECD LEED Fórum, které proběhne 10. – 11. dubna 2017 v Praze. Konference se zaměřuje na růst produktivity, tvorbu pracovních míst, inkluzi a přístup „bottom up“.  Registrace účastníků je prodloužena do 31. března 2017.

03.02.2017

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

20.12.2016

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy

Ministerstvo zahraničních věcí pořádalo 6. až 9. prosince 2016 seminář pro vybrané zástupce ze zemí Východního partnerství zaměřený na administrativní reformy na místní a regionální úrovni, na kterém se aktivně podílela Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu.

16.12.2016

Výměna zkušeností národních asociací místních samospráv v Tbilisi

Výměna a sdílení zkušeností jsou nedílnou součástí naší práce. Na semináři v Tbilisi jsme proto představili i náš projekt, který Svaz realizoval ve spolupráci s asociacemi ze zemí V4, Gruzie, Moldávie a Ukrajiny.

14.12.2016

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

10.11.2016

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

21.10.2016

Italské samosprávy postižené zemětřesením uvítají pomoc tuzemských měst a obcí

Region Lazio ve střední Itálii, který postihlo ničivé zemětřesení, uvítá pomoc tuzemských měst a obcí. Svaz měst a obcí o tom informovalo Velvyslanectví České republiky v Římě. Nejvíce postiženým regionům by mimo jiné pomohly krátkodobé pobyty dětí z postižených farem v ČR. Pomoc lze realizovat i formou darů určených nejen pro obnovu zemědělského sektoru. (Foto: Charita ČR)

13.10.2016

Česká a čínská města a obce chtějí spolupracovat

Prohlubování česko-čínských vztahů v hospodářské, akademické, vědecko-výzkumné, společenské i kulturní oblasti. To jsou důvody, proč vzniklo Memorandum o spolupráci při podpoře česko-čínských vztahů. V Praze ho podepsaly Svaz měst a obcí ČR s New Silk Road Institute Prague. Jak říkají představitelé obou organizací, nejde přitom o dokument pro dokument, ale o konkrétní aktivity, které mají pomoci šířit myšlenku spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledat nové cesty a způsob komunikace v rámci konceptu Nové Hedvábné stezky. Obě organizace plánují na příští rok společné akce na podporu česko-čínské spolupráce a rozvoje nových projektů.

 

06.10.2016

Seminář "Rozvojová pomoc ČR v zahraničí a její význam"

Svaz spolupořádá tento seminář v prostorách Senátu dne 25. října 2016 a volně navazuje na iniciativu z roku 2015, která vyústila ve vydání brožury „Česká pomoc není výdaj, ale investice – máme na víc“. Seminář je přístupný pro volené/nevolené zástupce českých měst a obcí po předchozí registraci.

30.09.2016

Setkání volených představitelů slovenského a českého svazu měst a obcí se uskutečnilo v Praze

V rámci dlouhodobé spolupráce Svazu a slovenské asociace Združenie miest a obcí Slovenska se ve dnech 21. – 22. 9. 2016 v Praze uskutečnilo společné zasedání Předsednictev Svazu a slovenské asociace Združenie miest a obcí Slovenska. Pozornost byla věnována především problematice odpadového hospodářství, financování a organizace školství a problematice sociálního bydlení. Jednání se zúčastnilo více než 40 představitelů ZMOS a Svazu. 

19.09.2016

Jak psát projektové žádosti – téma dvoudenního školení

Ve dnech 13. – 14. září 2016 se v prostorách Školícího střediska Marianeum v Praze konalo dvoudenní školení „Příprava projektu a projektová žádost – jak na to?“, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Školení bylo určené voleným i nevoleným zástupcům místních samospráv a jeho cílem bylo předat účastníkům informace a dovednosti, jež jim pomohou při přípravě a plánování neinvestičních projektů. Dvoudenním školením provázel zkušený lektor z Neziskovek Jan Horký.

19.09.2016

Jak psát projektové žádosti – téma dvoudenního školení

Ve dnech 13. – 14. září 2016 se v prostorách Školícího střediska Marianeum v Praze konalo dvoudenní školení „Příprava projektu a projektová žádost – jak na to?“, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Školení bylo určené voleným i nevoleným zástupcům místních samospráv a jeho cílem bylo předat účastníkům informace a dovednosti, jež jim pomohou při přípravě a plánování neinvestičních projektů. Dvoudenním školením provázel zkušený lektor z Neziskovek Jan Horký.

19.09.2016

Jak psát projektové žádosti – téma dvoudenního školení

Ve dnech 13. – 14. září 2016 se v prostorách Školícího střediska Marianeum v Praze konalo dvoudenní školení „Příprava projektu a projektová žádost – jak na to?“, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Školení bylo určené voleným i nevoleným zástupcům místních samospráv a jeho cílem bylo předat účastníkům informace a dovednosti, jež jim pomohou při přípravě a plánování neinvestičních projektů. Dvoudenním školením provázel zkušený lektor z Neziskovek Jan Horký.

02.05.2016

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

06.04.2016

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

14.12.2015

Česká delegace byla slyšet na jednání Politického výboru CEMR v Paříži

V pondělí 7. prosince zasedal Politický výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) – střešní organizace, která sdružuje národních organizace zastupující zájmy svých obcí, měst a regionů z více jak 40 zemí Evropy a okolních států.

29.07.2015

Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

V úterý 28. července se uskutečnilo jednání zástupců Svazu vedené jeho předsedou Františkem Luklem s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání se soustředilo na hledání možnosti podpory mezinárodní spolupráce měst a obcí z národních zdrojů a na další zintenzívnění spolupráce mezi Svazem a ministerstvem. 

06.05.2015

Bojuje vaše obec proti diskriminaci a rasovým předsudkům? Přihlaste se do soutěže o cenu Dosta!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy již po páté vyhlásil soutěž o cenu Dosta! (romsky Dost!). Získat ji mohou obce, které bojují proti diskriminaci a rasovým předsudkům.

01.05.2015

Program na pomoc českým krajanům z Ukrajiny

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým smluvním partnerem - Charitou České republiky - realizuje program, jehož cílem je pomoci českým krajanům z Ukrajiny s jejich přesídlením a následnou integrací do české společnosti. 

14.01.2015

Proč bude rok 2015 důležitý pro místní samosprávy?

Rok 2015 je Evropským rokem rozvoje. Přinese konference, semináře apod., které mají motivovat k většímu zapojení samospráv do rozvojové spolupráce. Projekty se zaměří třeba na zvýšení příjmů obcí či přenos dobré praxe v krizovém řízení. 

07.01.2015

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

Evropská komise schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

07.11.2014

Bulharské obce bojují s korupcí

Fenomén korupce v Bulharsku je natolik rozšířený, že si o něm můžeme čas od času přečíst také v našich médiích. Korupce v Bulharsku je opakovaně v hledáčku také ze strany evropských institucí, které dlouhodobě kritizují tento stát za nedostatečnou reformu soudnictví a boj s korupcí. V Bulharsku však existují instituce, které se usilovně snaží s tímto problémem vypořádat. To je i příklad města Sofie. Právě zástupci Sofie navštívili v rámci projektu NORMCORM koncem října kancelář Svazu, aby si na dané téma vyměnili zkušenosti.

16.10.2014

Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro

Nový program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) dostává konkrétní podobu. Na webových stránkách www.sn-cz2020.eu jsou od 15. 10. k dispozici informace pro potenciální žadatele. 

09.07.2014

Historicky první setkání národních asociací měst a obcí a partnerských měst zemí V4

Poslední červnový víkend se v maďarském městě  Gödöllő na pozvání Maďarské asociace místních samospráv (MOSZ) uskutečnilo historicky první setkání národních asociací měst a obcí zemí Visegradské skupiny. Svaz měst a obcí na této události reprezentoval předseda Svazu Dan Jiránek a starosta Kutné Hory Ivo Šance. Setkání se také zúčastnili zástupci 12 českých měst, které mají navázané partnerství s městy a obcemi v rámci V4 zemí.

05.05.2014

Různé podoby decentralizované spolupráce byly živě diskutovány na semináři "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Dne 30. dubna 2014 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal odborný seminář týkající se rozvojové spolupráce místních samospráv, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. Tento seminář byl jedním z výstupů projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do rozvojové spolupráce“, který je financován

23.04.2014

Česká města a obce potřebují podporu státu pro zahraniční rozvojové aktivity

Města a obce České republiky jsou důležitými aktéry na poli mezinárodních vztahů, jakkoliv to na první pohled nemusí být patrné. Mezi českými municipalitami a jejich protějšky v zahraničí, především v okolních zemích, existují stovky partnerství, jak je patrno z webu Svazu www.partnerskamesta.cz. Některá jsou formální, jiná po mnoho let aktivní. Tato partnerství pomáhají poznávat obyvatele za hranicemi, vnímat jejich problémy i přání, která kupodivu nebývají až tak odlišná od našich. 

14.04.2014

Pozvánka na 1. setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny

U příležitosti 10. výročí vstupu zemí V4 do Evropské unie a 25. výročí demokratických změn se 28. června 2014 v maďarském městě Gödöllő uskuteční 1. setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny. 

03.04.2014

Města v Gruzii mají zájem o české experty

V rámci projektu na vzdělávání mladých komunálních politiků, který realizuje gruzínská asociace místních samospráv NALAG, se 3. dubna v Praze uskutečnil seminář pro gruzínskou delegaci, která přijela do Prahy na studijní cestu před červnovými komunálními volbami v Gruzii.

16.12.2013

Představitelé významných evropských měst a regionů jednali v Praze

Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských obcí a regionů pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka uspořádali zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se účastnilo více než 170 primátorů, starostů a zástupců regionů z 30 evropských zemí.

11.11.2013

Samosprávy očekávají silnou evropskou asociaci obhajující jejich zájmy na úrovni EU

Ve dnech 4. – 5. listopadu se v Domě obcí, měst a regionů v Bruselu odehrálo pravidelné jednání Generálních sekretářů a ředitelů členských asociací CEMR a jednání technické kooperativní platformy CEMR.

04.11.2013

25. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Ve dnech 28. - 31. října 2013 se ve Štrasburku konalo 25. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, kterého se zúčastnili členové delegace ČR. 

12.09.2013

Seminář na podporu spolupráce českých a norských samospráv v Prachaticích

Malebné renesační město Prachatice se stalo centrem setkání 30 zástupců norských a českých samospráv, kteří se zúčastnili semináře v rámci projektu Podpora spolupráce českých a norských samospráv. Seminář organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Norskou asociací místních a regionálních samospráv a s městem Prachatice za podpory grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko.

02.09.2013

Regionální rozvoj v České republice – inspirace pro Uzbekistán

Regionální rozvoj v České republice – toto široké téma bylo hlavním bodem setkání zástupců uzbeckého Výzkumného Institutu pro prognostiku a makroekonomiku, kteří navštívili Svaz měst a obcí ČR 26. srpna 2013. 

19.06.2013

Zástupci kosovské samosprávy a NGOs mají zájem o spolupráci s českými partnery

Dne 12. června se v prostorech Kanceláře Svazu měst a obcí ČR setkali zástupci Svazu s kosovskou delegací, složenou ze zástupců kosovské samosprávy a ze zástupců kosovských NGOs. Předmětem jednání byla spolupráce nevládního sektoru s místními samosprávami a možnosti spolupráce českých a kosovských obcí a měst.

25.04.2013

Setkání svazů měst a obcí zemí V4 v maďarském Gödöllö bylo úspěšné

Zástupci národních asociací samnospráv zemí V4 diskutovali na svém setkání  v maďarském Gödöllö o možnostech budoucí spolupráce. 

26.03.2013

Pojďme podporovat spolupráci mezi českými a čínskými městy

V pondělí 25. března přijali zástupci Svazu měst a obcí ČR představitele Čínské asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi. Generální sekretář pan Li Liquo se svým zástupcem panem Quing Bomingem a projektovou manažerkou paní Lu Jing.

26.03.2013

Lobujte u svých národních vlád za dotační programy na snížení energetické náročnosti ve veřejných budovách!

Propojení tématu školství, energetických úspor na veřejných budovách a systému financování obcí se stalo ústředním mottem setkání zástupců Svazu se zástupci obcí a asociací místních samospráv z Moldavska, Kosova a Makedonie, kteří navštívili Kancelář Svazu 22. března. 

08.10.2012

Grantová příležitost na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hodin. 

16.07.2012

Svaz podporuje spolupráci českých a pobaltských samospráv

Kancelář Svazu navštívila delegace litevského města Paneževys složená z místostarosty města p. Petrase Narkevičiuse a p. Juozase Bečelise, místopředsedy Obchodní komory města Panevežys. 

15.06.2012

Zástupci Komory obcí jednali o budoucí spolupráci s Polskou asociací venkovských obcí

Setkáním v Broumově 15. června 2012 zástupci Komory obcí navázali na jednání z října 2011 ve Varšavě, kde se zástupci obou asociací předběžně dohodli na možné budoucí spolupráci. Za Komoru obcí se setkání zúčastnili Josef Bezdíček, Antonín Lízner a Karel Rejchrt.

13.06.2012

Samosprávy sdílejí své problémy a zkušenosti napříč kontinenty

Na pozvání Svazu navštívila v červnu Českou republiku šestičlenná delegace zástupců města Shanghai. Čínskou delegaci v Kanceláři Svazu přivítaly Mgr. Gabriela Hůlková a Mgr. Ludmila Němcová. Čínští zástupci se zajímali o činnost Svazu, zaujala je především prezentace týkající se struktury a fungování samospráv v České republice.

21.05.2012

23. Sněm ZMOS

Zhruba šest set delegátů z 60 regionálních sdružení Združenia miest a obcí Slovenska se sjelo na dalším sněmu ZMOS. Sněmové rokování na Slovensku má obdobný průběh jako sněm našeho Svazu. Bere na vědomí zprávy o činnosti sdružení a kontrolní komise, schvaluje priority na další období.

03.05.2012

Delegace Svazu se zúčastnila Pobaltské obchodní mise

Česko Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se zástupci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace tajemníků měst a obcí ČR a za účasti delegace senátorů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR se záštitou našich velvyslanců v pobaltských zemích organizovala ve dnech 22. – 27. dubna 2012 pro představitele velkého, středního a malého byznysu a pro zástupce místní a regionální veřejné správy a samosprávy obchodní misi a mezinárodní regionální fórum. 

19.12.2011

Svaz inspiroval Moldavany jak transformovat veřejnou správu

Ve dnech 14. a 16. prosince navštívila Svaz devítičlenná moldavská delegace, která byla složena ze zástupců mladé moldavské asociace měst a obcí CALM a starostů moldavských měst. Moldavané usilují získat inspiraci pro transformaci veřejné správy v Moldavsku, která nyní probíhá, nalezení vhodného modelu decentralizace a vytvoření svazu samospráv, který bude účinně a schopně hájit zájmy obcí, měst a regionů, jež jsou také členy moldavského svazu CALM.

26.10.2011

Zkušenosti Svazu jsou inspirativní pro turecké partnery

Ve dnech 3. a 21. října navštívily Kancelář Svazu dvě delegace starostů a zástupců měst z asociace měst tureckého regionu Marmara. Turečtí starostové se velmi zajímali o činnost Svazu, především o služby, které Svaz poskytuje svým členům. Mnohé dotazy také mířily k fungování českých samospráv, k jejich pravomocím a financování.

31.03.2010

Aktivity Svazu spjaté s Ministerstvem pro místní rozvoj

Ve středu 31. března se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání o dotaci na mezinárodní aktivity Svazu, která je Svazu přidělována již od roku 2000, v období nedostatku finančních prostředků v důsledku ekonomické krize.

26.11.2008

Fórum Evropa pro občany 2008 - Zlaté hvězdy Evropské komise získaly v Bruselu dva české projekty

Ve dnech 13.-14. listopadu 2008 se v Bruselu konalo Fórum pro občany 2008, jehož se zúčastnilo na 400 účastníků ze všech zemí Evropské unie – představitelů místních a regionálních samospráv, ministerstev, nevládních organizací, různých nadací, kulturních asociací atd. Jeho organizátorem bylo generální ředitelství pro školství, kulturu a mládež Evropské komise spadající do kompetence slovenského komisaře Jána Figeľa.

10.11.2008

Diplomatické hodnosti

Ve své činnosti jste možná přišli do styku s pracovníky české zahraniční služby. Každý ví, že nejvyšší diplomatická hodnost je velvyslanec, s ostatními to však není již tak samozřejmé. Abychom vám usnadnili orientaci v těchto hodnostech, předkládáme vám přehled Ministerstva zahraničních věcí s příslušným komentářem.