Zahraniční spolupráce

Oblast mezinárodní spolupráce představuje významnou součást života místních samospráv. Svaz měst a obcí je dlouholetým členem řady významných evropských uskupení a organizací, jejichž prostřednictvím se podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni. Svaz zároveň aktivně podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci jako jednu z forem mezinárodní spolupráce měst a obcí. Zde mohou české samosprávy především předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti ekonomické a politické transformace, fungování veřejné správy, financování apod., a to například partnerům v zemích východní Evropy. Svaz rovněž dlouhodobě podporuje partnerskou spolupráci měst a obcí, která představuje významnou možnost obohacení života samospráv, podporuje výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných projektů. V této rubrice najdete potřebné informace o celé šíři mezinárodních aktivit Svazu.

Mgr. Šárka Řechková

14.02.2020

Kongres Rady evropských obcí a regionů se blíží: Jak města a obce reagují na měnící se svět?

Nezapomeňte se včas registrovat na Kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR), který se uskuteční ve dnech 6. – 8. května 2020 v rakouském Innsbrucku. Dozvíte se mimo jiné, jak obce řeší dopady klimatických změn, jaké realizují projekty energetických úspor, jak se dívají na alternativní zdroje energie, čistou mobilitu, čistotu ovzduší a vod či jak bojují s dopady sucha. Jinými slovy: co mohou obce a města reálně dělat, aby se připravila na změny, kterými procházíme a zároveň dokázala udržet kvalitu života, sociální smír a bezpečnost pro své občany.

31.01.2020

Město Luck uvítá spolupráci s českými partnery na kulturních akcích

Město Luck, které je regionálním centrem Volyňské oblasti na Ukrajině, má zájem o spolupráci s českými partnery na kulturních akcích pořádaných ve svém městě.

24.01.2020

Mezinárodní fórum přiblíží možnosti současného rozvoje historických měst

Třetí Mezinárodní fórum historických měst se uskuteční ve dnech 19. – 23. srpna 2020 v ruské Rjazani. Fórum bude zaměřeno na témata, jako jsou zachování a rozvoj tradic a kultury, partnerská spolupráce vedoucí k celkovému zlepšení prostředí ve městech, popularizaci historického dědictví a další. Účastníci budou mít příležitost nejen aktivně se zúčastnit diskusí a plenárních zasedání, ale také vyměnit si zkušenosti s ostatními zástupci z řady evropských i světových měst.

10.01.2020

Podpora mezinárodních projektů zaměřených na posílení spolupráce v Evropě a zmírnění dopadů klimatických změn

Místní samosprávy, neziskové organizace, veřejné, akademické a vzdělávací instituce a další aktéři mohou získat prostředky na mezinárodní projekty v oblasti zlepšení dopadů klimatických změn a posílení spolupráce v Evropě. Podpora bude směřovat především do oblasti střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropy. Výzvu vyhlásilo německé ministerstvo životního prostředí v rámci Evropské klimatické iniciativy (EUKI) a žádosti je možné podávat do 18. února 2020.

23.12.2019

Mezinárodní projekt na podporu práce s mládeží na místní úrovni - nově také v ČR

Již od roku 2016 funguje dlouhodobá mezinárodní spolupráce zaměřená na zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni, která vychází z partnerství Národních agentur Erasmus+, programu Mládež v akci a dalších institucí na evropské úrovni (Rada Evropy, Evropské fórum mládeže a další). V rámci této spolupráce funguje projekt Europe Goes Local, do něhož se nyní mohou zapojit také obce z České republiky.

29.11.2019

Otevírá se další možnost vyzkoušet si práci v Kongresu místních a regionálních samospráv (CLRAE)

Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.

09.08.2019

Polské město Wolomin hledá partnera pro spolupráci

Město Wolomin s 53 000 obyvateli se nachází 20 km severovýchodně od Varšavy. Budoucí partnerská spolupráce by mohla probíhat zejména v oblasti životního prostředí, kultury a nakládání s půdou.  

02.07.2019

Norské fondy: druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Žádosti mohou být předkládány do 25. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace. POZOR: Tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska. 

17.06.2019

Italské město Montefranco hledá partnera

Město Montefranco se svými zhruba 1 300 obyvateli se nachází v centrální části Itálie v provincii Terni, region Umbria. Montefranco má zájem najít partnerské město s 1 000 – 5 000 obyvateli, s nímž by mohlo spolupracovat v širokém okruhu témat.

24.05.2019

Norské fondy aktuálně

Přinášíme vám shrnutí aktuálních oblastí podpory finančního mechanismu EHP/Norska, který již řadu let umožňuje uskutečňovat projekty, založené na spolupráci partnerů z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již bylo realizováno množství projektů, které pomohly zlepšit život občanů a přinesly důležité poznatky z různých oblastí života.