23.09.2020

Metodika pro obecní úřady a okrskové volební komise

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo metodiku pro obecní úřady a okrskové volební komise k průběhu voleb 2020. Předpis klade důraz na hygienická a protiepidemická opatření.

V příloze naleznete předpis ke stažení. Na webu ministerstva naleznete pitogramy k využití a pokyny pro voliče.

www.mvcr.cz/clanek/pokyny-k-volebni-mistnosti-a-grafiky-k-vyuziti.aspx