Sociálně-zdravotní oblast

V této rubrice naleznete informace týkající se celé sociálně-zdravotní agendy, tedy informace týkající se jak problematiky sociálních služeb a sociální práce, zaměstnanosti, rodiny, ale také nedostatku lékařů, nové legislativy v oblasti úhradových vyhlášek či sociálního bydlení a vyloučených lokalit.

Mgr. Claudia Varhol

garant rubriky

01.08.2009

Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

Od 1. srpna 2009 se zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s největším postižením. Cca 25 000 osob bude nově dostávat 12 000 Kč měsíčně místo stávajících 11 000 Kč. Umožní to novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Ministerstvo práce a sociálních věcí také usiluje o zmírnění dopadů ekonomické krize. Proto se od 1. srpna zavádějí slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací v tiskové zprávě.


 

13.01.2009

Evropská konference o sociálních službách - Praha 22. - 24. 6. 2009

Přinášíme aktuální informace o probíhajících přípravách 17. ročníku Evropské konference o sociálních službách, věnovaného tématu „Kvalita a výkon v sociálních službách,“ který se uskuteční v Praze ve dnech 22. - 24. června 2009. 

21.11.2008

Konference na podporu rodinné politiky

20. listopadu 2008 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem „Obec přátelská rodině!“, jejímž cílem byla možnost diskuse se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a dalších ministerstev nad problematikou plánování na úrovni obcí, financování a čerpání prostředků z fondů EU v oblasti podpory rodiny. Součástí konference byly i prezentace zúčastněných obcí a jejich vzájemné výměny názorů „u kulatého stolu“. Cílem stejnojmenné soutěže je podpora prorodinných aktivit na obecní úrovni, jako je např. výstavba školek, dětských hřišť, bezbariérové úřady, MHD, chodníky či dotace nebo příspěvky rodinám.

06.10.2008

Kvalita oprav panelových domů

Kancelář Svazu měst a obcí České republiky obdržela od Svazu českých a moravských bytových družstev pro naše členy publikace „Kvalita oprav panelových domů“, zájemcům výtisk publikace na požádání zašleme - podrobnosti níže.

03.09.2008

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2009 vyhlášeno

Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vyhlásil pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009.

16.07.2008

Možnost zdaňování novostaveb

Vláda předložila Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Novelou zákona by mělo dojít zejména ke zrušení osvobození novostaveb.

15.07.2008

Sociální reformy v ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uvěřejnilo na svých webových stránkách (http://www.mpsv.cz/cs/3829) velmi zajímavou prezentaci shrnující stav probíhajích sociálních reforem a obsahující kroky připravované ministerstvem do budoucna. Připravili jsme ji pro Vás ke stažení.

14.07.2008

Evropská síť měst zabývající se bezpečnostními otázkami hledá partnery pro účast v projektu "Demokracie, města a drogy"

Organizace Evropské fórum pro městskou bezpečnost, která sdružuje přes 300 místních samospráv k problematice bezpečnosti ve městech a prevence kriminality hledá nové partnery z řad měst pro spolupráci na pokračování projektu Demokracie, města a drogy (DC&D II).

14.07.2008

Evropská síť měst zabývající se bezpečnostními otázkami hledá partnery pro účast v projektu "Demokracie, města a drogy"

Organizace Evropské fórum pro městskou bezpečnost, která sdružuje přes 300 místních samospráv k problematice bezpečnosti ve městech a prevence kriminality hledá nové partnery z řad měst pro spolupráci na pokračování projektu Demokracie, města a drogy (DC&D II).

08.07.2008

Uplatňování pravidla „de minimis“ v rámci programu Podpora výstavby podporovaných bytů

SMO ČR obdržel odpověď Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde ministr Jiří Čunek zdůvodňuje, proč je při poskytování veřejné podpory v rámci programu Podpora výstavby podporovaných bytů používáno při stanovení výše poskytovaných prostředků pravidlo „de minimis“. Dopis, který jsme zaslali ministerstvu i samu odpověď Vám dáváme k dispozici ke stažení.

08.07.2008

Uplatňování pravidla „de minimis“ v rámci programu Podpora výstavby podporovaných bytů


SMO ČR obdržel odpověď Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde ministr Jiří Čunek zdůvodňuje, proč je při poskytování veřejné podpory v rámci programu Podpora výstavby podporovaných bytů používáno při stanovení výše poskytovaných prostředků pravidlo „de minimis“. Dopis, který jsme zaslali ministerstvu i samu odpověď Vám dáváme k dispozici ke stažení.


19.03.2008

Financování organizací zřízených statutárním městem bez vypsání výběrového řízení na poskytovatele sociálních služeb

Statutární město Kladno se obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v otázce posouzení návrhu oprávněnosti financování organizací zřízených Statutárním městem Kladnem v oblasti sociální péče z rozpočtu města za podmínky, kdy není na poskytovatele sociálních služeb vyhlášeno výběrové řízení, ale vychází se ze splnění čtyř podmínek podle rozsudku Evropského soudního dovru ve věci Altmark (C-280/00) ze dne 24.7.2003. Dopis Statutárního města Kladna i odpověď Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou zde ke stažení.

29.01.2008

Dotační programy ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje národní dotační programy v oblasti bytové politiky a v oblasti regionální politiky.

22.11.2007

Setkání starostů s ministrem Petrem Nečasem, 19. listopadu 2007, OÚ Praha 4

Na setkání s ministrem Petrem Nečasem se sešlo 71 zástupců obcí, kteří přišli diskutovat o budoucím vývoji poskytování státních dotací na sociální služby. Diskuse nad touto problematikou trvala téměř 2 hodiny.

02.11.2007

Zápis z posledního jednání Pracovní skupiny pro financování Sociálních služeb

Pracovní skupina pro financování sociálních služeb jednala dne 17. října 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Přinášíme Vám zápis z jednání, ve kterém se mj. dozvíte jaké problémy vidí v rozdělování státních dotací a jaké požadavky vznesla vůči ministerstvu.

01.10.2007

Seminář Terénní sociální práce - pomoc Vaší obci

Dne 2.10. 2007 se ve Společenském domě Reneta uskuteční seminář Terénní sociální práce - pomoc Vaší obci. Veškeré prezentace k tomuto semináři včetně programu jsou k dispozici níže.

19.09.2007

Zlepšila se situace v sociálních službách?

Odpověď na tuto otázku je ukryta v nové publikaci s příznačným názvem Od paragrafů k lidem. V prvních zářijových dnech ji vydalo tiskem občanské sdružení SKOK a jejím obsahem je podrobný rozbor situace v sociálních službách po přijetí nového zákona. V knižní podobě je k dispozici také v Kanceláři Svazu, v elektronické podobě ve formátu PDF si ji můžete stáhnout níže.

12.09.2007

Národní úřady pro zaměstnanost a sociální správu - ano, či ne?

Myšlenka zřídit úřad pro sociální správu se zrodila již dávno. Dnes získala podobu věcného záměru zákona. Podle této právní normy by měla být zřízena soustava státních úřadů – okresních ředitelství Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Důvodová zpráva uvádí, že obce svěřenou agendu nezajišťují dosti odborně.

11.09.2007

MPSV vypsalo dotační řízení na rok 2008!

Odbor sociálních služeb vyhlásil dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb.

07.09.2007

Terénní sociální práce

Odborná setkání pořádá po loňském úspěšném ročníku letos znovu Svaz ve spolupráci s odborníky...

07.09.2007

Analýza přístupu imigrantů ke vzdělání a na trh práce

Výzkum "Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR" byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ho zpracovaly společnosti GAC a Jiří Kocourek aplikovaná sociologie. Výzkum je ojedinělý zejména svým rozsahem a dále také tím, že se poprvé v ČR zaměřil na genderový aspekt integrace imigrantů a detailně se věnuje dvěma důležitým oblastem života imigrantů: zaměstnávání a vzdělávání. Výzkum byl zaměřen na imigranty ze zemí mimo EU - z tzv. třetích zemí, a to jak s dlouhodobým, tak trvalým pobytem na území ČR.

04.09.2007

MPSV vypsalo dotační řízení na rok 2008!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2008. Přinášíme další informace a odkaz na podrobnější stránky ministerstva.  

28.08.2007

O sociálním bydlení v Dobříši

Ke stažení Vám přinášíme zápis z prvního neformálního jednání o budoucí koncepci sociálního bydlení. Fota z tvorby výstupů zde a zde.

23.08.2007

Terénní sociální práce – pomoc pro Vaši obec

Stejně jako v loňském roce Svaz měst a obcí České republiky pořádá společně s odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí, společnosti Člověk v tísni, společnost při ČT o.p.s., brněnské společnosti DROM, o.p.s. a za podpory odborníků z Rady vlády pro záležitosti romské komunity odborná setkání tematicky zaměřená na terénní sociální práci. Tentokráte jsou kvůli zájmu z loňského roku pořádány konference tři.

13.08.2007

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY - první číslo vyjde v srpnu 2007

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. bude vydávat časopis, který dosud na trhu chyběl. Své příspěvky do něj můžete zasílat i vy.

13.08.2007

Město Libčice nad Vltavou hledá lékaře

Lékaře/ku - pediatra s atestací v oboru pediatrie nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Nabízíme byt, ordinaci v místě a možnost rozvoje. Kontakt: starosta města Ing. Pavel Bartoš MBA, tel. 233 101 652 , Mobil: 731 463 353, E mail: starosta@libcice.cz

10.08.2007

Nová pracovní skupina dnes zasedala na Svazu

Na Svazu měst a obcí ČR vznikla Pracovní skupina k zajištění financování sociálních služeb, která má za cíl řešit krizovou situaci ve financování sociálních služeb. V návrhu státního rozpočtu totiž není ani koruna na financování sociálních zařízení a nový sociální zákon celou situaci ještě více zkomplikoval.

30.07.2007

Evropská komise plánuje vytvořit speciální fond pro integraci migrantů

Oblast sociální politiky a s ní souvisejících záležitostí je téměř veškerá v působnosti jednotlivých členských států. Přesto v rámci CEMR je zřízena i pracovní skupina pro sociální politiku a zaměstnanost, která jednala dne 2. července 2007 v Bruselu.

10.06.2007

Stanovisko Rady Lustitia et Pax k soužití s minoritami

Rada Iustitia et Pax je orgánem České biskupské konferencese a zabývá se dodržováním lidských práv v České republice i ve světě. Svaz obdržel její stanovisko k soužití s minoritami, které je obsahem článku.

24.04.2007

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony. Jde o změny zákonů v souvislosti se snižováním veřejných financí. Mimo jiné se mění systém financování sociálních služeb.

26.03.2007

Oldřich Vlasák

Využijme budoucí evropské zdroje na systémové změny v sociálních službách!

14.02.2007

Nový zákon o sociálních službách

Nový zákon o sociálních službách, který začal platit od 1.1.2007 zásadně mění postavení obcí v této oblasti.  Dotýká se zejména obcí s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu Vás znovu upozorňujeme na přílohu měsíčníku INS číslo 11/2006, která se této oblasti věnuje.

07.02.2007

Zákon o sociálních službách užitečný nástroj nebo trojský kůň?

I přestože se Svazu podařilo získat dalších 200mil korun, poskytovatelé jsou zoufalí. Obec, jejich městské části i další poskytovatelé služeb hovoří o tunelování státem. Na některé otázky k problematice hledá odpověď bulletin SKOKu, přináší praktické informace a znovu vyzývá k diskusi.

05.02.2007

Sociální komise Asociace krajů projednávala zákon o sociálních službách

Předmětem jednání, jehož se jako host zúčastnil i zaměstnanec Kanceláře Svazu, byly především dopady nového zákona o sociálních službách. I podle přítomných zaměstnanců ministerstva práce a sociálních věcí jsou v současnosti identifikovány 3 okruhy problémů při zavádění zákona do praxe.

12.01.2007

Diskuze k novému zákonu o sociálních službách

Dne 13. prosince 2006 se na Českém rozhlase 6 uskutečnila zhruba hodinová debata nad novým zákonem o sociálních službách za účasti předsedy Národní rady zdravotně postižených Václava Krásy, ředitele Fokus Praha, sdružení pro péči o duševně nemocné, Pavla Nováka a ředitele odboru sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí Martina Žárského. Svazu se podařilo získat přepis tohoto vysílání, který vám přinášíme. Že šlo o debatu zajímavou dokládají třeba následující úvahy na téma kontroly využívání příspěvku na péči obcemi.

03.01.2007

Výsledky projektu "Sociální diskriminace pod lupou" mohou být pro obce zajímavé

Závažné nedostatky v oblasti ochrany lidských práv a jmenovitě v antidiskriminaci nutně vedou k tomu, že zodpovědnost se přesouvá na zástupce veřejné správy a místních úřadů. Především s ohledem na ně byl realizován projekt „Všichni jsme lidé“, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci Programu Transition Facility 2004. Projekt s číslem 270027 realizovaly společně Otevřená společnost, o. p. s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s. a Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s., tj. tři členové sdružení Fórum pro integraci – Forint, v období listopad 2005 - říjen 2006.

31.10.2006

Sociální podnik po česku

Sociální podnikání a sociální ekonomika jako taková by se v budoucnosti mohla stát zajímavou oblastí sociální politiky obcí. Proto Vám s povolením e-Informačního Bulletinu SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti přinášíme informaci o uskutečněném kulatém stolu na téma sociálním podnikání v České republice.


Dvě tematické fotky naleznete: zde a zde.

18.10.2006

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

09.10.2006

Obce jsou finanční obětí nového zákona o sociálních službách

Vážná situace nastává pro obce při naplňování zákona o sociálních službách, kdy stát stanoví naprosto nové úkoly a povinnosti. To bude znamenat nárůst speciálně vyškolených pracovníků i nemalé finanční prostředky na povinnosti, které tito pracovníci budou za stát vykonávat. Finanční prostředky jsou však v nedohlednu a obce nemohou všechny požadavky zákona o sociálních službách splnit.


Jaromír Jech

03.10.2006

Jaké byly "Terénní sociální práce?"

V Praze a Brně zorganizoval Svaz spolu s odborníky v minulých dnech konference věnované problematice terénní sociální práce, určeny byly především pro členy orgánů územních samosprávných celků a pracovníky sociálních odborů.

19.09.2006

Radnice musí mít určitou vizi a kontinuitu

Podle posledních údajů královéhradeckého magistrátu bylo do třetí vlny privatizace zařazeno celkem 2 333 bytů, z toho byl již u 205 projednán závazný prodej. V předchozích dvou vlnách bylo k 31. prosinci roku 2005 zařazeno celkem 9415 bytů.

 

Ing. Oldřich Vlasák

11.07.2006

Terénní sociální práce – pomoc pro Vaši obec

Svaz měst a obcí České republiky společně s odborníky ze společnosti Člověk v tísni, společnost při ČT o.p.s., brněnské společnosti DROM, o.p.s. a za podpory odborníků z Rady vlády pro záležitosti romské komunity pořádá dne 19. 9. 2006 v Praze a 26. 9. 2006 v Brně konferenci tématicky zaměřenou na terénní sociální práci. Konference je určena zejména členům orgánů územních samosprávných celků a pracovníkům sociálních odborů.

21.06.2006

Zápis z Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

O členství v této Radě vlády byl mezi obcemi značný zájem. V tomto článku Vám proto přinášíme zápis z jejího prvního jednání, které se uskutečnilo dne 20. dubna 2006 na Úřadu vlády České republiky (zápis z něj jsme ovšem obdrželi až dnes). Svaz je v této Radě zastoupen Ing. Zbyňkem Pražákem, náměstkem primátora města Ostravy, který byl zároveň zvolen i předsedou Pracovní skupiny pro bydlení a residenční služby. Další zasedání Rady by se mělo uskutečnit v září tohoto roku.

02.06.2006

Tisková konference Sdružení pro regenerace bytového fondu

„Usilujeme o to, abychom byli platní partneři MMR.“ „S diskriminačním kritériem de minimis zásadně nesouhlasíme!“ „Jedině z nájemného je možné vzít peníze na regeneraci bytového fondu.“ Taková hesla zaznívala 14.února v Hotelu Paříž.

29.07.2005

Možnost získání architektonicko-konstrukční studie bytového domu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně s dalšími partnery upozorňuje na soutěž v rámci programu na podporu dřevostaveb. Soutěž se zaměřuje na podporu nastupující generace inženýrů a architektů, jež mohou navrhovat své projekty na stavbu dřevěných bytových domů v obcích.

20.07.2005

Svaz měst a obcí ČR odmítá doplatek na bydlení

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí s koncepcí doplatku na bydlení schválenou dnes vládou v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Plné znění stanoviska včetně detailního zdůvodnění naleznete v přiloženém souboru. 

12.07.2005

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva


K Evropskému soudu pro lidská práva byla podána stížnost na přetrvávající regulaci nájemného, ke které se mohou připojit i obce.

23.06.2005

Náměstek MMR varuje před chybami při privatizaci bytů

Pokud obec prodává byt za cenu nižší než obvyklou, vystavuje se v některých případech postihu za porušování veřejné soutěže. Náměstek ministra pro místní rozvoj Ivan Přikryl proto upozorňuje na problémy, které mohou nastat. Jeho dopis uvádíme v nezkráceném znění.

23.06.2005

Odborníci chtějí jednodušší podmínky pro dotace na Romy

Výběrová řízení na granty týkající se zapojení romské komunity do majoritní společnosti by měla být jednodušší, měla by být vypisována dříve a obce bez prostředků by je již neměla spolufinancovat. Shodli se na tom členové Výboru pro spolupráci se samosprávami Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

01.02.2005

STOP sociálnímu vyloučení - projekt podpořený Evropskou komisí

Projekt „Stop sociálnímu vyloučení“, který podpořila Evropská komise částkou 60 tisíc euro, připravilo MEPCO společně s Informačním centrem neziskových organizací (hlavní partner), organizací SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad NNO), a Nadací rozvoje občanské společnosti. Částku 16 tisíc euro pro informační aktivity o Evropské strategii sociálního začleňování poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí.