Zdravotnictví05.11.2020

Algoritmy a postupy pro antigenní testování v sociálních službách

Ministerstvo zdravotnictví připravilo algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů, které jsou využitelné pro poskytovatele sociálních služeb. Uvedené materiály naleznete níže v příloze.

01.09.2020

My a COVID-19 od 1.9.2020 – jaká omezení jsou nyní platná?

Dne 28.08.2020 Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo na základě vyhodnocení epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

11.01.2018

Chyby ve vydávání parkovacích průkazů pro osoby neslyšící a sluchově postižené

Některé obce s rozšířenou působností vydávají osobám neslyšícím a sluchově postiženým parkovací průkaz, který je určen pro vozidla, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Poznáte rozdíl mezi O1 a O2? Vydává váš úřad parkovací průkazy správně?

13.12.2017

Mapy bez bariér pomáhají tvořit města bez bariér

Mapy bez bariér počátkem listopadu letošního roku vstoupily do nové etapy svého působení a nabízejí možnost tvořit města bez bariér jednoduchým vložením kódu na stránky. Více se dozvíte v článku. 

24.08.2017

Výsledky Velkého sociálně-zdravotního dotazníku

Na jaře roku 2016 jsme se s ohledem na informační nouzi a nedostatek dat v sociálně zdravotní oblasti rozhodli získat konkrétní informace o nedostatku lékařů, lékáren, sociálních pracovníků, připravenosti obcí na sociální bydlení, aktivitě v oblasti seniorských témat a problematice veřejného opatrovnictví. Výsledky tohoto velkého šetření jsou nyní k dispozici.