10.03.2018

Zveřejnění Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a pro revizi krajských akčních plánů, příp. tvorbu krajských akčních plánů II. 

Upozorňujeme na zveřejnění Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a její přílohy Kodex školy na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1.

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a pro revizi krajských akčních plánů, příp. tvorbu krajských akčních plánů II.

Zdroj: MŠMT
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR