19.08.2020

Zveme Vás na diskuzní panel Život s Covidem při i po pandemii

Diskuzní panel se uskuteční 3. 9. 2020 v Praze. Základem diskuze za účasti zástupců MPSV ČR, MZ ČR, SMO ČR a dalších budou autentické příběhy seniorů a pečujících z doby pandemie. Cílem je získat reflexi dopadu pandemie.

Cílem diskuzního panelu je získat reflexi dopadu pandemie. Hlásit se můžete na webových stránkách Asociace v sekci Konference nebo přímo zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy/?prihlaska=true&id_kurzu=217. Kazuistiky, které na jednání otevřeme, můžete zasílat po vyplnění přiloženého formuláře na e-mail reditelka@apsscr.cz až do 31. 8. 2020.

Ing. Mgr. Alice Švehlová, výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel: + 420 381 213 332 provolba 07, mobil: +420  725 392 749 e-mail: reditelka@apsscr.cz datová schránka: 6c63cgd, www.apsscr.cz