01.09.2020

Zpravodajství pro ORP o aktuální epidemiologické situaci je připraveno

Svaz měst a obcí ČR po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dnes rozeslal na všechny obce s rozšířenou působností informace k dalšímu postupu při zpřístupnění dat týkajících se epidemiologické situace v dané ORP. Nyní je zapotřebí, aby všechny oslovené ORP zaslaly ÚZIS kontaktní údaje na osobu, které bude následně udělen přístup k online zabezpečenému zpravodajství.

Formát kontaktních údajů je následující:

  • jméno a příjmení kontaktní osoby,
  • e-mail na kontaktní osobu,
  • mobilní telefon na kontaktní osobu,
  • obec/město, za níž je kontaktní osoba pověřena.

Kontaktní osobou na ÚZIS je RNDr. Martina Komenda, Ph.D., e-mail: Martin.Komenda@uzis.cz, telefon: +420 725 174 940.

Další komunikace bude probíhat již výhradně mezi ÚZIS a jemu nahlášenými pověřenými osobami z jednotlivých ORP.

 

Mgr. Claudia Varhol

Legislativní a právní sekce, SMO ČR