14.06.2018

Změny v doplatku na bydlení nepostihnou obchod s chudobou, ale obecní rozpočty a sociální pracovníky

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami v doplatku na bydlení, které by měly dle Ministerstva práce a sociálních věcí regulovat obchod s chudobou. Ve skutečnosti totiž znamenají přenesení odpovědnosti za osoby bez přístřeší ze státu na obce.

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami v doplatku na bydlení, které by měly dle Ministerstva práce a sociálních věcí regulovat obchod s chudobou. Ve skutečnosti totiž znamenají přenesení odpovědnosti za osoby bez přístřeší ze státu na obce. To předkladatel, tedy MPSV, v důvodové zprávě sám přiznává. Města a obce chápou potřebu změny v dávkovém systému, který je mnohdy zneužíván. Bez finančních záruk ze strany státu ale Svaz odmítá podpořit novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

„Důrazně odmítáme názor, že by města a obce nechtěla řešit boj s chudobou. Jakékoliv změny v sociální oblasti ale mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí odborné diskuze zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli do chudoby,“ varuje František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova. „Návrh, který zvýší počet osob bez přístřeší a nadiktuje obcím, aby se s tím vypořádaly po svém, nebude Svaz v žádném případě podporovat,“ dodává Lukl.
 
Ke změně v doplatku na bydlení, který by měl být snížen z 80% na 50% normativních nákladů, se měla všechna připomínková místa vyjádřit do 24. května letošního roku. Tato radikální změna by dle MPSV měla zamezit obchodu s chudobou a vyřešit problém zneužívání dávkového systému. Tato varianta ovšem počítá s participací obcí, jež by se měly o lidi bez přístřeší v budoucnu postarat. Ve vypořádání MPSV následně navrhlo změnu snížení na 60%, nicméně za stejných podmínek, tedy bez jakýchkoliv záruk pro obce a města. 
 
„Snížení doplatku na bydlení není systémové. Stát by měl nejprve vyřešit problematiku sociálního bydlení, což se předchozí vládě nepodařilo, a až poté regulovat dávkový systém. MPSV sice tento záměr mimo jiné zdůvodňuje tím, že chce utlumit takzvaný byznys s bydlením pro bezdomovce, ale náhradní řešení zatím nemá,“ reaguje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký
 
Svaz měst a obcí ČR rozhodně nebyl jediným připomínkovým místem, které by vyjádřilo svůj nesouhlas s touto necitlivou změnou. Proti návrhu vystoupily některé kraje, ministerstva a také oborové organizace. Kromě již zmíněného je rovněž problematické načasování plánované změny. Účinnosti by totiž měla nabýt již 1. ledna 2019, tedy v zimním období. Pro lidi bez domova by tak měla fatální důsledky a východisko z nastalé situace by opět musely hledat obce. 
 
„Změny v sociální oblasti, byť jsou legitimní, nelze provádět zcela bez koncepce a znalosti konsekvencí, které nastanou. Proto Svaz měst a obcí, i přes společný zájem, kterým je zamezit zneužívání dávkového systému, je nucen návrh odmítnout jako celek,“ uzavírá František Lukl.