26.09.2018

Změna v návrhu řešení problematiky sociálního bydlení

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálova představili na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR nový návrh řešení dostupnosti bydlení. Sociální bydlení by nemělo být upraveno zákonem a Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo řešit problematiku sociálního

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálova představili na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR nový návrh řešení dostupnosti bydlení.

Sociální bydlení by nemělo být upraveno zákonem a Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo řešit problematiku sociálního bydlení programem Výstavba, který by měl zajistit vyšší dostupnost bydlení.

Svaz vítá změnu v návrhu řešení celé problematiky. Původní věcné řešení směřující k předložení věcného záměru zákona o sociálním bydlení Svaz několikrát připomínkoval a zástupci Svazu se mnohokrát účastnili jednání a pracovních skupin souvisejících s problematikou sociálního bydlení. Svaz nesouhlasil, aby obce a města sociální bydlení poskytovali povinně a dále uplatňoval požadavek, aby potřebné finanční prostředky na sociální bydlení byly plně kryty ze státního rozpočtu. Dále uplatňoval požadavek, aby byla řešena problematika podpory nájemního bydlení, dostupného pro nízkopříjmové občany a doporučoval, aby stát nastavil nájemní model bydlení a jeho podporu.

Svaz oceňuje, že jeho návrhy na řešení problematiky sociálního bydlení byly ze strany vlády akceptovány prostřednictvím vyhlášení programu Výstavba.

 

                                                                            Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR