06.10.2016

Zlatý podzim života. Děti opět malovaly, jak si představují šťastné stáří

Již po sedmé byli v pražských Emauzích vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Ceny dětem předali náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Krčál, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, akademický malíř Kristian Kodet a výkonný ředitel ze Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek

Již po sedmé byli v pražských Emauzích vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Ceny dětem předali náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Krčál, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, akademický malíř Kristian Kodet a výkonný ředitel ze Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

O vítězích soutěže rozhodla odborná porota, ve které zasedli odborníci, zástupci vyhlašovatelů a partnerů projektu. Vítězkou kategorie do pěti let se stala Kateřina Šestáková z MŠ Velechvín s obrázkem s názvem „S babičkou paseme kozy“. V kategorii 6–10 let získali první místo hned dva autoři – Kristýna Dvořáková a Viktor Pikálek se ZUŠ Praha 8. Jejich práce nese shodný název „Můj pradědeček“. V kategorii 11–15 let uspěla s prací nazvanou „Zlatý podzim života“ Natálie Jankásková ze ZŠ Loděnice. Vítězkou kategorie fotografie je Kateřina Kubičková s fotografií „Setkání dvou generací“. Již druhým rokem se soutěžilo i v kategorii dětí se zdravotním postižením, kde zvítězil 13letý David Šafařík ze ZŠ pro tělesné postižené Opava s dílem „Idyla na zahrádce“. Zvláštní ocenění získali žáci ze ZUŠ Jedovnice za dílo nazvané „Fotoalbum“. Soutěž Šťastné stáří očima dětí má také speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Její vítězkou se stala 8letá Riana Veselíková ze ZUŠ Trnkova, Brno.

Celostátní výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí se během let stala již jakousi tradicí. Každý rok tak děti z celé republiky malují či fotografují, a tím znázorňují svoje představy o šťastném stáří. Tyto výtvory pak žijí dále svým životem. Z vítězných prací vzniká výstava, která putuje po celé České republice, ostatní díla míří do domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou.

Šťastné stáří očima dětí je celorepubliková výtvarná soutěž pro předškolní děti, žáky základních škol a víceletých gymnázií v ČR ve věku do 15 let. Projekt je součástí Týdne sociálních služeb, který letos probíhá od 3. do 10. října.