14.10.2016

Zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty

Upozorňujeme na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o přijímání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace, která byla poskytnuta v letech 1997 - 2000. Na této legislativní změně se výrazně podílel Svaz. Byli jsme spoluiniciátorem a podporovatelem pozměňovacího návrhu k rozpočtovým pravidlům.

Upozorňujeme na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o přijímání žádosti o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace, která byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v letech 1997 - 2000. Na této legislativní změně, která ministerstvu umožnila vydat uvedené rozhodnutí, se výrazně podílel Svaz. Byli jsme spoluiniciátorem a podporovatelem pozměňovacího návrhu k novele zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v Poslanecké sněmovně.

Lhůty se zkracují u uvedených programů z 20 na 10 let. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 31. 5. 2016.

Přehled programů, kterých se Výzva týká:

a) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 1997, 1998, 1999 (317420)

b) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000 (317420),

c) Program podpory výstavby nájemních bytů a bytů v domech pro důchodce pro oblasti postižené záplavami v letech 1997 a 1998 (317420).

Žádosti podané v rámci tohoto oznámení musí obsahovat identifikaci žadatele, název a číslo akce. Žadatel k žádosti připojí kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně příloh) a kopii zástavní smlouvy spolu s výpisem z katastru nemovitostí, který není starší než tři měsíce, pokud zároveň žádá o výmaz zástavního práva.

Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj

Žadatel doručí žádost včetně příloh do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Musilová, vedoucí odd., 224 864 414

Upozorňujeme také, že možnost zkrácení je i u dalších programů (o to však již bylo možno žádat dříve), viz celkový přehled http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Zkraceni-vazaci-doby-platnosti-podminek-pro-dotova