08.07.2013

Zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací

Již pouze podpis premiéra dělí obce od zjednodušení při nakládání se svým bytovým fondem. Vláda ČR totiž na svém jednání dne 3. 7. 2013 vyslyšela dlouhodobé požadavky Svazu a schválila návrh nařízení, kterým se mění pravidla v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení určených na výstavbu nájemních bytů.

Již pouze podpis premiéra dělí obce od zjednodušení při nakládání se svým bytovým fondem. Vláda ČR totiž na svém jednání dne 3. 7. 2013 vyslyšela dlouhodobé požadavky Svazu a schválila návrh nařízení, kterým se mění pravidla v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení určených na výstavbu nájemních bytů. Obce tak budou moci na základě písemné žádosti změnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. V původním nařízení byla stanovena 20letá doba, po kterou bylo nutno dodržet veškeré podmínky. Nyní se tato doba zkracuje na dobu 10 let, ode dne kolaudace. Stejná pravidla platí i na bydlení financované po povodních z roku 2002.  Nařízení nepostihuje výstavbu domů s pečovatelskou službou a podmínky fixace doby 30 let zůstávají v platnosti i u bytů pro příjmově vymezené osoby (nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění).

Tato dlouho obcemi očekávané změna v oblasti nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací, by měla nabýt účinnosti po podpisu premiéra dnem 1. září. Více informací naleznete v přiloženém Nařízení.