07.08.2013

Zažádejte si o zkrácení vázací doby pro nakládání s obecními byty

Přinášíme informace pro všechny obce, které čerpaly dotace na výstavbu nájemních bytů z programů podpor Státního fondu rozvoje bydlení. Dne 1. září 2013 nabude účinnosti nařízení vlády upravující lhůty pro nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací.

Avizované schválení zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací od 1. září 2013 nabude účinnosti. Podívejte se, jakým způsobem a kdy můžete zažádat o zkrácení vázací doby, pokud jste čerpali dotaci na výstavbu nájemních bytů z programů podpor Státního fondu rozvoje bydlení. Postup naleznete na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení a příslušné žádosti níže v příloze.