22.02.2016

Zaměstnanci vykonávající VPP se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR!

Úřad práce ČR znovu podpoří umístění na VPP teprve až po uplynutí minimálně 3 měsíců setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Starostům výpadek pracovníků na VPP způsobuje problémy. Proč se toto vlastně děje?

Veřejně prospěšné práce (VPP) jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je hojně využívaný a většina obcí si ho nemůže vynachválit, i přes některé změny v jeho realizaci v roce 2016. Za velmi významnou je považována skutečnost, že Úřad práce ČR opakovaně podpoří umístění uchazeče o zaměstnání teprve až po uplynutí minimálně 3 měsíců setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proč se toto vlastně děje?

Po odpracování maximálně 12 měsíců na VPP by se zaměstnavatel měl rozhodnout, zda bude takto podpořeného uchazeče o zaměstnání zaměstnávat dále i bez příspěvku od Úřadu práce ČR nebo novým pracovním poměrem na mnohdy úspěšnou spolupráci nenaváže.

S prosbou o pomoc se v polovině ledna na Svaz obrátil starosta města Vroutek Jaromír Koudelka a také starosta obce Lubenec Jiří Chaloupecký: Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce se vrátili zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR a nemohou ihned krátce po zaevidování uzavřít nový pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Pro starosty to znamená rozpuštění dosavadní skupiny zaměstnanců, nákup nových pracovních pomůcek pro nové zaměstnance či přeorganizování plánu prací a čekání na původní zaměstnance.

Veřejně prospěšné práce jsou ze zákona časově omezené pracovní příležitosti, které jsou sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. Uchazeči o zaměstnání mají veřejně prospěšnými pracemi primárně získat či si obnovit pracovní návyky. Pokud uchazeč o zaměstnání se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání, je před opakovaným nástupem na VPP nutné zkoumat, zda nedošlo ke změně důvodu, pro který byl daný uchazeč o zaměstnání na VPP umístěn, a také zda v mezidobí nedošlo ke změně v situaci na trhu práce, kdy roste zájem zaměstnavatelů o nabírání nových zaměstnanců, což je patrné z nárůstu počtu volných pracovních míst, která zaměstnavatelé Úřadu práce hlásí.

Někdy je možné stanovisko, že je i nadále uchazeč o zaměstnání neumístitelný na trhu práce, zaujmout krátce po jeho vstupu zpět do evidence. Úřad práce však nemůže při svém rozhodování automaticky vycházet z předpokladu, že pokud byl uchazeč o zaměstnání umístěn na VPP jednou, je již trvale na trhu práce neumístitelný. A především je také nutné pracovat i s ostatními evidovanými uchazeči o zaměstnání, pro které jsou VPP jedinou šancí jak se zapojit do práce, případně u nich otestovat jejich opravdový zájem o práci.

Na druhou stranu obce jsou jedním z důležitých partnerů pro Úřad práce ČR ve věci řešení zaměstnanosti problémových, dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a Svaz má s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR velmi dobré vztahy, a proto Svaz propojil zástupce GŘ ÚP ČR se starosty Vroutku, Očihova, Lubence a Měcholup a v poměrně krátkém čase tak Úřad práce začal společně se starosty hledat řešení vzniklé situace.

Pokud zrovna řešíte stejný problém, měli byste vědět, že výjimka z oněch tří měsíců evidence je možná (dle dodatku č. 3 ke směrnici APZ č. 1/2015, platného od pondělí 8. 2. 2016), a to za předpokladu, že tuto výjimku odsouhlasí ředitel krajské pobočky Úřad práce ČR. Musí se však jednat o problémově umístitelné uchazeče o zaměstnání, kterým nelze bez příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti zprostředkovat zaměstnání pro jejich zejména kombinované hendikepy (zdraví, věk, nízká, resp. žádná kvalifikace, péče o děti, předchozí dlouhodobá nezaměstnanost apod.) a jejich opakované pracovní uplatnění na VPP je tak jedinou možností.

Svaz by tímto rád poděkoval Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR za zprostředkování setkání v regionech a zástupcům krajských poboček ÚP ČR za vyslyšení starostů, kteří se na setkání dostavili. Situaci budeme dále sledovat.

Pokud máte problém v rámci spolupráce s Úřadem práce, kontaktujte nás!

Jindra Tužilová (tuzilova@smocr.cz)  - legislativně právní odbor