30.11.2015

Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky

Ministerstvo vnitra i na základě podnětů ze Svazu měst a obcí připravilo metodické doporučení nazvané "Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky". Má za cíl poskytnout obcím základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka.

Ministerstvo vnitra i na základě podnětů ze Svazu měst a obcí připravilo metodické doporučení nazvané "Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky". Smyslem tohoto materiálu je poskytnout obcím jako veřejným opatrovníkům základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka, upozornit na některá úskalí výkonu těchto činností a doporučit postup při některých životních situacích.

Předkládaný materiál se věnuje pouze veřejnému opatrovnictví, tedy činnosti, které vykonávají obce, jako veřejní opatrovníci.

Metodické doporučení k veřejnému opatrovnictví si můžete stáhnout níže.