07.12.2015

Zajímají vás sociálně vyloučené lokality? Řekněte si o mapu

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci "Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR" disponuje také "Mapou sociálně vyloučených lokalit". Umožňuje hlubší vhled do rozsahu i regionálního členění sociálního vyloučení a také do jednotlivých lokalit včetně jejich odlišností. Mapu má  dispozici i Svaz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci "Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR" disponuje také "Mapou sociálně vyloučených lokalit". Vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření realizovaných v letech 2014-2015 v obcích, ve kterých bylo na základě studia různých dokumentů identifikováno podezření na výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit. Mapa podle MPSV umožňuje hlubší vhled do rozsahu i regionálního členění sociálního vyloučení a také do jednotlivých lokalit včetně jejich odlišností. K dispozici ji má i Svaz.

V případě, že budete mít o Mapu sociálně vyloučených lokalit zájem, kontaktujte kancelář Svazu měst a obcí - tel.: +420 234 709 711/717, fax: +420 234 709 786 nebo e-mail: smocr@smocr.cz.