22.06.2015

Z jednání z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 16. června 2015 v Praze

Dne 16. června 2015 se uskutečnilo v pořadí druhé jednání Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti, které inicioval projekt Ženy a muži v rovnováze, jehož je Svaz partnerem. Na programu jednání bylo např. projednání akčního plánu Svazu pro rovné příležitosti  nebo seznámení se činností Oddělení pro rovné příležitosti Úřadu vlády. 

Dne 16. června 2015 se uskutečnilo v pořadí druhé jednání Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti, které inicioval projekt Ženy a muži v rovnováze, jehož je Svaz partnerem.

Hostem jednání PS byl zástupce Oddělení pro rovné příležitosti Úřadu vlády Mgr. Radan Šafařík, který informoval členy Komise o činnosti oddělení a aktuální agendě, kterou řeší. Odbor koordinuje agendu rovnosti, připomínkuje materiály, které jsou projednávány vládou, a koordinuje koordinátory rovných příležitostí. Na mezinárodní úrovni Odbor monitoruje dodržování mezinárodních úmluv v oblasti rovnosti žen a mužů, jako je např. Istanbulská úmluva k prevenci násilí na ženách, kde Česká republika je bohužel jedna z posledních pěti zemí EU, které ji zatím nepodepsaly. V náplni činnosti je také připomínkování návrhů vznikajících na úrovni EU. V současné době je aktuální návrh směrnice EK k rovnému zastoupení žen a mužů v orgánech obchodních společností, ke kterému ČR vydala negativní stanovisko. Dále se nyní připravuje odpověď na veřejnou konzultaci EK k strategii rovných příležitostí po r. 2015.

Členové pracovní skupiny také projednali výstupy kvantitativní analýzy zastoupení žen ve vedení obcí a krajů a shromáždilo, kterou vypracovalo Fórum 50% v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. Analýza bude oficiálně veřejnosti představena na společné tiskové konferenci Fóra 50% a Svazu dne 2. července, kde za Svaz vystoupí předsedkyně PS pro rovné příležitosti Květa Halanová. Obecně platí, že čím větší město a rozpočet, tím je menší podíl žen v zastupitelstvech a radách. Členové/ky komise poukázali na fakt, že zájem žen-političek o vstup do politiky i na místní úrovni je nižší a je problém získat dostatečný počet žen na kandidátní listiny. Příčinou může být ať už nižší sebevědomí žen, nebo nedostatečné rodinné zázemí pro výkon veřejné funkce.

Na programu jednání bylo také projednání návrhu akčního plánu Svazu pro rovné příležitosti, který bude po zaslání připomínek předložen Předsednictvu Svazu k schválení. Akční plán bude vodítkem pro činnost Svazu v oblasti rovných příležitostí pro následující dva roky a bude také konkretizovat prioritu Svazu k prosazování rovných příležitostí, která byla schválena XIV. sněmem Svazu.

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Loga projektu