29.04.2016

Z jednání Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti

Pracovní skupina Svazu pro rovné příležitosti na svém jednání dne 7. dubna 2016 v Praze projednala možnosti podpory obcí z Operačního programu Zaměstnanost, přípravu soutěže "Úřad půl na půl - respekt k rovným příležitostem" a zapojení Svazu do její realizace a možnosti předložení projektové žádosti v rámci grantového programu Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti na svém jednání dne 7. dubna 2016 v Praze projednala možnosti podpory obcí z Operačního programu Zaměstnanost na posilování rovných příležitostí žen a mužů, které představila PhDr. Adéla Šeredová Purschová z MPSV. Podpora zahrnuje přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Dále se obce mohou zapojit do pilotního programu MPSV zaměřeného na ověření péče o nejmenší děti v tzv. mikrojeslích, které jsou vždy zřizovány obcí nebo ve spolupráci s obcí. Pracovní skupina dále projednala průběh soutěže Úřad půl na půl a zapojení Svazu do její realizace. Organizace Fórum 50% upozornila na možnosti předložení projektové žádosti v rámci grantového programu Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Fórum 50% vypracuje návrh projektového záměru s návrhem možného zapojení Svazu jako partnera.

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.