18.12.2013

Veřejné opatrovnictví - vypořádání připomínek k návrhu věcného záměru zákona

Dne 11. prosince 2013 proběhlo vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o veřejném opatrovnictví, jehož se zúčastnil i zástupce Svazu měst a obcí. Svaz podal k návrhu několik zásadních připomínek, z nichž některé Ministerstvo spravedlnosti již akceptovalo a za prosazení dalších připomínek Svaz dále bojuje.

Svaz v připomínkovém řízení prosazoval především financování veřejného opatrovnictví prostřednictvím účelově vázané dotace, která by pokryla veškeré náklady na výkon veřejného opatrovnictví. Tento navržený systém financování funguje také u financování orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Alternativa financování pomocí příspěvku na výkon přenesené působnosti by obcím rozhodně nepokryla veškeré náklady na výkon veřejného opatrovnictví. S financováním veřejného opatrovnictví pomocí účelově vázané dotace souhlasila i všechna zúčastněná ministerstva (Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra).

Další změna, kterou Svaz významně prosazoval, je zachování veřejného opatrovnictví na obcích všech typů (I., II. a III. typu). Obce samy by měly rozhodovat o tom, zda mají na výkon veřejného opatrovnictví dostatečné kapacity, nebo zda výkon veřejného opatrovnictví přenesnou pomocí veřejnoprávní smlouvy na obec vyššího typu, která by měla povinnost veřejné opatrovncitví vykonávat. Návrh věcného záměru zákona o veřejném opatrovnictví však počítá s přenosem této agendy pouze na obce 3. typu, což podporuje i MPSV a Ministerstvo vnitra. Svaz však za zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích bojuje dál a zaslal na Ministesrtvo spravedlnosti dopis s argumentací pro zachování agendy na obcích všech typů. Konečné rozhodnutí ve věci bude na Ministerstvu spravedlnosti.

Další významnou připomínkou Svazu byly podhodnocené mzdové náklady na výkon veřejného opatrovnictví. Problém je, že žádné ze zúčastněných ministerstev nemá přístup k datům, ze kterých by bylo možné zjistit údaje o platech pracovníků vykonávajících opatrovnickou agendu. O zjištění těchto údajů bylo požádáno Ministerstvo vnitra.

Svaz nyní čeká na vypořádání připomínek ze strany Ministerstva spravedlnosti. O způsobu vypořádání připomínek budeme dále informovat.