24.03.2015

Spolu až do konce - 2. ročník programu společnosti AVAST zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

Společnost AVAST vyhlásila 2. ročník grantového programu zaměřeného na podporu péče o umírající. Organizace a instituce v ČR, které se podílejí nebo mohou podílet na paliativní péčí, mohou posílat žádosti do 31. března 2015.

Společnost AVAST vyhlásila 2. ročník grantového programu zaměřeného na podporu péče o umírající. Organizace a instituce v ČR, které se jakýmkoliv způsobem podílejí nebo mohou podílet na systému paliativní péče, mohou předkládat své žádosti do prvního kola grantového řízení do 31. března 2015.

Hlavní témata podpory:

  • Podpora vzájemnosti
  •  Zaměření na aktivní a systémovou spolupráci institucí a organizací v regionech, které jsou nebo by mohly být součástí péče o umírající a jejich rodiny.
  • Podpora svébytnosti

Smyslem dvouletého programu je rozvíjet, objevovat, prakticky testovat a sdílet způsoby a nástroje financování především domácích hospiců v ČR s cílem dosáhnout jejich soběstačnosti.

Kdo může žádat?

Všechny organizace a instituce v ČR, které se jakýmkoliv způsobem podílejí nebo mohou podílet na systému péče o umírající a nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny (neziskové organizace, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce, sociální zařízení místní samo správy a obce, církevní nadace a církevní právnické osoby evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech zaevidované jako církevní účelové zařízení).

V části programu Podpora svébytnosti mohou žádost podat pouze lůžkové a domácí hospice.

Termín pro předložení projektových záměrů 1. kola je 31. března.

Více naleznete v dokumentu níže.