04.02.2014

Sociální výbor Parlamentu ČR zamítl navrhovanou Koncepci sociálního bydlení a požaduje urychlené zpracování zákona

Sociální výbor Parlamentu ČR zamítl navrhovanou Koncepci sociálního bydlení a požaduje urychlené zpracování zákona. Hlavní kritika návrhu se týkala ubytoven, které se dle koncepce měly stát součástí sociálního bydlení. (Foto: graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net)

Dne 23. ledna se se sociální výbor Parlamentu ČR zabýval návrhem Koncepce sociálního bydlení, ke které SMO uplatnilo zásadní připomínky.

Hlavní kritika návrhu se týkala ubytoven, které se dle koncepce měly stát součástí sociálního bydlení. Podle zástupkyně Ministerstva vnitra se kolem ubytoven soustřeďuje mnoho negativních jevů, jejich provozovatelé často tyjí z ubytovávaných a neposkytují jim standardní služby.

Poslankyně J. Chalánková vyzvala zástupce MPSV a MMR, aby vysvětlili, proč se nepřiklonili ke zpracování návrhu zákona. Náměstek Kalous tento postoj zdůvodnil tím, že zpracování návrhu zákona oddálí řešení o 1-2 roky a tomu, že se obě ministerstva chtěla vyhnout.   

Členka sociální komise SMO, poslankyně Z. Kailová ostře kritizovala návrh koncepce a uvedla, že s ní nesouhlasí ani neziskový sektor, ani obce. V koncepci chybí jak vymezení bytové nouze, tak definice osob ohrožených ztrátou bydlení. Ubytovny mají sloužit pouze jako krizové bydlení, nikoli jako dlouhodobé řešení. Navrhla, aby byla koncepce přepracována.

V diskusi se poslanci shodli na tom, že je potřeba rychle připravit zákon o sociálním bydlení a přizvat k jeho formulaci odborné instituce a autority. Dle usnesení výboru má být koncepce sociálního bydlení do 6 měsíců přepracována a ve spolupráci s relevantními subjekty mají být zahájeny práce na zákonu.  

 

Radka Soukupová, předsedkyně sociální komise SMO