21.08.2017

Semináře "Finančně dostupné bydlení"

V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu také pro veřejnou správu. Tomuto tématu se budou věnovat semináře, které s podporou Svazu organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci.

V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory a společnosti ve stavebním sektoru. Společně by mohl spolupracovat na realizaci finančně dostupného bydlení.Tomuto tématu se budou věnovat semináře o finančně dostupném bydlení, které s podporou Svazu měst a obcí ČR organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení. (AFDB).

Půldenní semináře s identickým programem se uskuteční v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci. Podrobné informace o seminářích (program, termíny, lokace, registrace) naleznete níže a na webových stránká www.affordablehousing.cz.