20.04.2015

Seminář Rovné příležitosti v obcích a městech

Svaz uspořádal seminář Rovné příležitosti v obcích a městech, na kterém se sešlo 18 účastníků. Ty se od přednášejících expertek z organizace Fórum 50 % dozvěděli řadu zajímavých informací o tom, jak rovné příležitosti mohou představovat příležitost pro rozvoj měst a obcí a v jakých všech oblastech může obec rovné příležitosti uplatňovat. Byl představen koncept gender mainstreamingu a příklady dobré praxe ze zahraničí, kde tento koncept velmi úspěšně uplatňují.  

Svaz uspořádal seminář Rovné příležitosti v obcích a městech, na kterém se sešlo 18 účastníků. Ty se od přednášejících expertek z organizace Fórum 50 % dozvěděli řadu zajímavých informací o tom, jak rovné příležitosti mohou představovat příležitost pro rozvoj měst a obcí a v jakých všech oblastech může obec rovné příležitosti uplatňovat. Byl představen koncept gender mainstreamingu a příklady dobré praxe ze zahraničí, kde tento koncept velmi úspěšně uplatňují. 

Seminář byl uspořádán v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

Nyní Svaz pracuje na přípravě mezinárodní konference Rovné příležitosti v obcích a městech, která se uskuteční dne 15. října 2015 v Praze.

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.