13.09.2016

Revidovaná koncepce bydlení do roku 2020

Vláda v červenci schválila revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Seznamte se s ní.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou).

Koncepce respektuje základní východiska i hlavní principy a strategické cíle bytové politiky, formulované v předchozí Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, jedná se zejména o vize dostupnost, stabilita a kvalita bydlení.

Zatímco analytická část Koncepce bydlení ČR do roku 2020 vycházela především z dat Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001 (SLDB 2001), revidovaná koncepce bydlení shrnuje statistické údaje ze SLDB 2011, soustřeďuje se zejména na vývoj od roku 2011, reflektuje aktuální vývoj legislativního, ekonomického rámce a situace na trhu s byty a identifikuje přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy v oblasti bydlení. Z těchto souhrnů následně vychází část návrhová. Základem je potvrzení platnosti vize a její rozpracování do konkrétních cílů, priorit až po jednotlivé úkoly pro státní orgány či státní organizace.

Hlavními principy bytové politiky jsou: ekonomická přiměřenost, tzn. respektování elementárních ekonomických principů, udržitelnost veřejných i soukromých financí a především odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) byla připravena v souladu s usnesením vlády a v součinnosti jednotlivých resortů, zástupců krajů a obcí, nevládních neziskových organizací a odborných expertů.

stáhnout v pdf

Zdroj: MMR