08.08.2013

Příspěvek pro obce poškozené bouří

Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013, mohou Ministerstvo pro místní rozvoj požádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení.

Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013, mohou Ministerstvo pro místní rozvoj požádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení.

Od úterý 6. srpna 2013 totiž platí aktualizace výzvy ministerstva k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem.

Cílem podpory bylo původně poskytnutí příspěvku na opravu bytu ve výši 30 tisíc korun na jednu domácnost pouze v souvislosti s letošními povodněmi. Nově je tento příspěvek určen také občanům poškozeným v červnu 2013 tornádem (na Krnovsku) a výše zmíněnými bouřemi.
 
Proces podání žádostí a administrace dotace zůstává nezměněný, tzn., že žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj podává obec, s uvedením seznamu postižených domácností a jejich podpisy, a občané na základě předložených faktur, účtů apod. dostávají příspěvek do výše 30 tisíc korun od obce.

Zdroj: MMR