25.02.2020

Pozvánka na seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

Seminář s názvem Bezbariérová města a obce se koná ve čtvrtek 19. března 2020 od 10.00 do 14.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR. Seminář je bezplatný, kapacita je však omezená. Registrace je možná pouze do 6. března!

Cílem semináře je představit Národní rozvojový program mobility pro všechny, který vyhlašuje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Jeho účelem je podpořit realizaci a financování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích a zajistit tak svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména pak pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi které patří nejen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby pokročilého věku, těhotné ženy nebo rodiče s kočárkem.

Termín k předkládání záměrů bezbariérových tras je vyhlašován dvakrát ročně (jarní a podzimní výzva) a zveřejňován na webových stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Bližší informace o Programu mobility naleznete na adrese: vvozp.vlada.cz.

V rámci semináře proběhne též diskuse o výše uvedených tématech, během níž bude možné vystoupit s konkrétními dotazy.

 

Celý název semináře: BEZBARIÉROVÁ MĚSTA A OBCE — zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu

Termín konání: čtvrtek 19. března 2020 od 10:00 do 14:00 hodin

Místo konání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Seminář je bezplatný

 
V případě zájmu prosím o závazné potvrzení Vaší účasti na e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz, popř. na tel. 224 002 718, z důvodu omezené kapacity sálu nejpozději do 6. března 2020.

Více informací naleznete v přiloženém programu akce a v oficiální pozvánce organizátora.