01.08.2016

Podpora regionálních či menšinových jazyků

V rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků lze získat dotace na vybrané činnosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou. Jednou z podporovaných aktivit je pro obce i možnost získání dotace na tabule s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství v uvedených regionálních či menšinových jazycích.

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

V rámci programu lze podpořit různé tematické okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

Jednou z podporovatelných aktivit je pro obce i možnost získání dotace na tabule s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství v uvedených regionálních či menšinových jazycích.

Příjem žádostí přes webovou aplikaci bude umožněn během měsíce srpna.

Podrobné informace na stránkách Úřadu vlády.