11.11.2015

Podpora nejen zaměstnanosti patří mezi cíle evropských programů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí

V Operačním programu Zaměstnanost je v období 2014-2020 k dispozici 70 miliard korun. Dalších 750 milionů korun má pomoci prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Mezi hlavní cíle evropských programů v gesci MPSV patří podpora zaměstnanosti, sociálních inovací i podpora osob a domácností ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

V programovém období 2014­–2020 je v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) k dispozici 70 miliard korun. Dalších 750 milionů korun má pomoci prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Podpora  z OPZ směřuje k lidem znevýhodněným na trhu práce nebo na aktivity věnované sociálnímu začleňování. Jako první byla proto už v červnu vyhlášena výzva Záruky pro mladé, která cílí na nezaměstnané ve věku 15–24 let. Alokace této výzvy činí jednu miliardu korun. Úřad práce ČR bude z těchto peněz financovat například odborné praxe. Jednou z velmi očekávaných výzev je výzva na vybudování a provoz dětských skupin, kterou má být vyhlášena v listopadu. 

Dosud vyhlášené výzvy v oblasti sociálního začleňování ve výši 13,3 miliardy korun směřovaly na neziskové organizace či poskytovatele sociálních služeb. Cílem je pomoci chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace, a to jak s uplatněním na trhu práce, tak i rozvojem sociálních služeb.

Resort v tomto programu plánuje do konce roku vyhlásit zhruba 8 výzev za přibližně 2 miliardy korun. Všechny jsou uveřejněny v harmonogramu výzev na www.esfcr.cz. Projekty OPZ by měly podpořit více než 585 tisíc lidí.

V Operačním programu Potravinové a materiální pomoci, financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, se podpora soustředí na chudobou ohrožené rodiny s dětmi, na osoby bez domova nebo ve vážné sociální nouzi i na osoby ze sociálně vyloučených lokalit.  Pomoc je nefinanční povahy, formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží.