05.03.2017

Panelová diskuse "Bytová výstavba a povinnosti obcí"

Panelová diskuze "BYTOVÁ VÝSTAVBA A POVINNOSTI OBCÍ - sociální, seniorské a upravitelné/bezbariérové bydlení v obci" proběhne v rámci veletrhu Bydlení, nové projekty v Praze ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 11 hodin. Hlavním tématem panelové diskuze bude upravitelnost bydlení – důvody, záměr, legislativní podmínky, možnosti financování a praktické dopady na uživatele, a to jak na seniorskou populaci, jež je nejpočetnější, tak na pohybově omezené či nevidomé a slabozraké.

 

BYTOVÁ VÝSTAVBA A POVINNOSTI OBCÍ - sociální, seniorské a upravitelné/bezbariérové bydlení v obci, PVA Letňany, Praha 9, čtvrtek 23. 3. 2017 od 11:00h - 13:00h

Panelová diskuze, která proběhne v rámci veletrhu Bydlení, nové projekty, bude věnovaná nově stanoveným podmínkám výstavby v obci pro „křehké skupiny obyvatel“ z pohledu stavebního zákona a povinností daným obcím a městům. Hlavním tématem panelové diskuze bude upravitelnost bydlení – důvody, záměr, legislativní podmínky, možnosti financování a praktické dopady na uživatele, a to jak na seniorskou populaci, jež je nejpočetnější, tak na pohybově omezené či nevidomé a slabozraké.

Panelová diskuze bude rozdělena do dvou tematických bloků, kdy první blok bude věnován legislativním podmínkám nové výstavby v obci, upravitelnosti jako takové a praktickým příkladům bytového fondu ve vlastnictví obce. Druhý blok se bude věnovat bezbariérovosti v obci, a to nejen v otázce nového bydlení.

Všichni panelisté budou mít cca 5 minut na představení, po kterém bude následovat diskuze.

Při panelové diskuzi bude také probíhat výstava Architekt roku – Architekt obci 2016

Zahájení veletrhu se ujme ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Vlastimil Picek.
Po slavnostním zahájení bude následovat panelová diskuze, která bude rozdělena na dva bloky:

I. blok s tématem „Bytová výstavba a legislativa, upravitelnost, sociální bydlení, bytový fond ve vlastnictví obce“.

-     Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

-      RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj

-      Mgr. Jan Bezděk, starosta, Dívčí Hrad – příklad dobré praxe z malé obce – „Obec, která zabránila vzniku sociálně vyloučené lokality“

-     Václav Kejla, starosta, Lužná (u Rakovníka) - vítěz kategorie "Klikař", cena veřejnosti v soutěži Architekt obci 2016 - "Výstavba domu pro seniory"

 

Blok II. s tématem „Bezbariérovost a její přínos, nejen v bytové výstavbě obce“

-       Ing. Dagmar Lanzová, předsedkyně Hodnotitelské komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

-       Ing. Marie Málková, koordinátorka projektu Přes bariéry, Pražská organizace vozíčkářů – „Jak správně mapovat“

-       Ing. Petr Hazuza, Konto bariéry/Mapy bez bariér – „Otevřená data - sdílení pomáhá (sharing is caring)"

-      Gérard Keijsper, vedoucí infocentra, Mladá Boleslav - "Jak bezbariérovost pomáhá kultuře a cestovnímu ruchu"        

 

Panelovou diskuzi moderuje Mgr. Štěpánka Filipová.

Vstupné na panelovou diskuzi je po registraci zdarma a umožňuje vstup také na veletrh. Registrovat se můžete do středy, do 14h.