11.06.2015

Obce mohou žádat o dotace na sociální práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační titul na podporu sociální práce v obcích II. a III. typu. Žádosti se podávají od 17. do 30. června 2015.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační titul na podporu sociální práce v obcích. Peníze z dotace lze využít na podporu sociální práce ve správním obvodu všech obcí s rozšířenou působností (obce II. typu), obcí s pověřeným obecním úřadem (obcí III. typu) a v hlavním městě Praha.

Žádat o dotace je možné výhradně prostřednictvím internetové aplikace OK – Nouze/OK Služby v části žádost o dotaci. Žádosti se podávají od 17. června 2015 do 30. června 2015. Nepodléhají posouzení, výsledná výše dotace se určí alikvotně.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici  na: http://www.mpsv.cz/cs/21249.