22.10.2013

Novela zákona o sociálních službách

Novelou dochází ke změnám v poskytování dotací na poskytování sociálních služeb. Byla prodloužena odpovědnost Ministerstva práce a sociálních věcí za realizaci dotačního řízení do konce roku 2014. Po odkladu nakonec až od roku 2015 přejde odpovědnost za dotační řízení na poskytování sociálních služeb na kraje.

 

Dne 4. 10. 2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášená ve Sbírce pod číslem 313/2013 Sb. mění dotace na poskytování sociálních služeb. Cílem novely je přizpůsobit zákon o sociálních službách potřebám dobré praxe při poskytování sociálních služeb a změnám, které proběhly v souvislosti s převodem některých agend na Úřad práce.

Zásadní je novela § 101 a 101a tohoto zákona, které byly přijaty k přípravě přechodu odpovědnosti za dotace na poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Novela prodloužila účinnost § 101, který ukládá odpovědnost za realizaci dotačního řízení Ministerstvu práce a sociálních věcí, o jeden rok. Podle § 101 se tedy bude postupovat až do konce roku 2014. Zároveň však od roku 2014 bude účinný § 101a - k přechodu odpovědnosti za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb na kraje dojde již k 1. 1. 2014. Rok 2014 však pro kraje bude rokem přípravným, kdy se budou mít čas na poskytování dotací přichystat a zajistit potřebný aparát a od roku 2015 už se bude pro účely poskytnutí dotací postupovat vždy podle § 101a.

V současnosti je dotace na poskytování sociálních služeb odpovědností MPSV, jednotlivé krajské úřady se účastní dotačního řízení při hodnocení sociálních služeb na svém území, a to včetně návrhu výše dotace pro danou službu. Dále dnes krajský úřad podle § 101 zákona o sociálních službách předkládá souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok nebo se podílí na finanční kontrole využití poskytnutých dotací.

Novela č. 313/2013 Sb. dále obsahuje dílčí změny stávající úpravy, které se týkají:

 • okruhu oprávněných osob pro účely sociálních služeb a příspěvku na péči,
 • průběhu řízení o příspěvku na péči a zvýšení tohoto příspěvku,
 • podmínek registrace sociální služby,
 • standardů a inspekcí sociálních služeb,
 • doplnění základní činnosti u druhu služby chráněné bydlení,
 • pojmu poradenství a vynětí půjčování kompenzačních pomůcek jako činnosti bezplatné a omezené pouze na služby odborného sociálního poradenství,
 • vykazování dat o poskytovaných sociálních službách,
 • povinnosti smluvně upravit způsob vyúčtování úhrady za službu,
 • kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociální práce,
 • sdělování údajů v sociálně-právní ochraně dětí,
 • dalších forem vzdělávání (konference),
 • akreditací vzdělávacích programů,
 • správních deliktů.