20.03.2019

Nové výzvy MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Informujeme, že dne 22. 3. 2019 budou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeny výzvy pro ÚSC a DSO č. 92 a 119.

Informujeme, že dne 22. 3. 2019 budou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeny výzvy pro ÚSC a DSO č. 92 a 119. Výzvy jsou určeny pro projekty týkající se tvorby strategických dokumentů, pasportů atp., rozvoj nebo tvorbu nástrojů komunikace s veřejností, rozvoj systémů kvality, zavádění a rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů a vzdělávání.

Bližší informace na stránkách OPZ nebo MPSV.