05.01.2015

Nová aplikace FasCalc sama připraví položkový rozpočet stavebních prací na zateplení fasád

Stavebníci, kteří mají v plánu provést zateplení obvodových plášťů budov, ocení novou aplikaci FasCalc. Vznikla díky spolupráci Státního fondu rozvoje bydlení a Českého vysokého učení technického. 

Rozvíjení spolupráce Státního fondu rozvoje bydlení a Českého vysokého učení technického v Praze má další konkrétní výsledek. Po úspěšném uvedení programu RebytCalc, který vytvoří kalkulaci rekonstrukce bytového jádra, je zde nová aplikace FasCalc. Ocení ji především stavebníci, kteří mají v plánu provést zateplení obvodových plášťů budov.

Provedením dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště bytových domů i ostatních budov se v současné době zabývá většina jejich majitelů. Nabídkové rozpočty na realizaci zateplení mohou mít rozdílnou úroveň a mnohdy pro laika nestandardní a nepřehledné zpracování. Možné nepřesnosti ve zpracovaných výměrách jednotlivých položek a v jednotkových cenách na straně zpracovatele nabídkového rozpočtu by mohly vést k nehospodárnému zvýšení ceny zateplení.

Nástroj FasCalc pomáhá takové problémy řešit, pracuje s jednoduše definovanými vstupy, jako jsou počty a rozměry výplní otvorů, rozměry stěn apod. FasCalc poskytne uživatelům z řad široké veřejnosti jednotný a profesionální podklad pro poptávku stavebním firmám a umožní následně jejich nabídky spolehlivě a jednoduše porovnat. Vlastní výpočet v programu může také pomoci odhalit nesrovnalosti rozpočtů, které byly vytvořeny jiným způsobem.

Oceňovací nástroj je zaměřen pouze na zateplení fasád a výměnu výplní fasádních otvorů standardních budov. Nemůže univerzálně nahradit všechny požadavky zadavatele (projektanta) na atypické projekty, kde je role rozpočtáře nezastupitelná (např. vyzdívání meziokenních vložek, nástavby objektů, strojovny výtahů, portály, stříšky, vnitřní vstupní prostory). Tato specifika se musí rozpočtovat samostatně.

Výsledkem práce autorů z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze je nástroj poskytující přehledný výkaz výměr a orientační položkový rozpočet stavebních prací na zateplení fasád. Jednotná forma zpracovaného výkazu výměr pro poptávky stavebních firem pak umožní majitelům domů snadno vyhodnotit nejvýhodnější nabídku.  Jedná se tedy o nástroj, který může napomoci objektivnímu posuzování a kontrole nabídky dodavatelů stavebních prací. Z tohoto důvodů bude Státní fond rozvoje bydlení doporučovat FasCalc  všem zájemcům o úvěr z programu Panel 2013+, jehož povinnou přílohou žádosti je rozpočet rekonstrukce.

Program je k dispozici zdarma na http://decisionlab.fsv.cvut.cz/fascalc.html.

Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení, www.sfrb.cz