16.04.2019

Nominujte neformálně pečující!

Na neformální pečující se mnohdy zapomíná, přitom se jedná o lidi, kteří zasvětili svůj „pracovní i osobní“ život péči o osobu blízkou. Bez větší podpory ze strany státu, sociálních jistot a záchytné sítě. Věděli jste, že každý desátý pracující zároveň pečuje o osobu blízkou? Nominujte pečujícího roku a pomozte zviditelnit tutu vcelku početnou skupinu obětavých osob!

 Na neformální pečující se mnohdy zapomíná, přitom se jedná o lidi, kteří zasvětili svůj „pracovní i osobní“ život péči o osobu blízkou. Bez větší podpory ze strany státu, sociálních jistot a záchytné sítě. Věděli jste, že každý desátý pracující zároveň pečuje o osobu blízkou? Pečujícími jsou především ženy, které péči věnují průměrně 37 týdně! Pojďme jim soutěží, kterou vypsalo MPSV, poděkovat a dostat je do světel reflektorů. Jedná se o záslužnou činnost a pečujících opravdu není málo, jen nejsou vidět. Na sebeprezentaci totiž nemají čas. Musí pečovat…
(nominace posílejte do 26. 4. 2019).
Více v odkazu: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/novinky-a-akce/pecujici-roku