11.12.2014

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 byl schválen

Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Podle ní celkový objem nově poskytovaných úvěrových podpor dosahuje více než jedné miliardy korun.

Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Celkový objem nově poskytovaných úvěrových podpor dosahuje výše přes 1 mld. Kč. Prostředky z rozpočtu budou určeny na nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů a bytů pro cílovou skupinu (především seniory), opravy a modernizace objektů bydlení, podporu bydlení mladých a na podporu obnovy bydlení po živelních pohromách“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Příjmová strana rozpočtu obsahuje i dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015 ve výši 129 mil Kč určenou na výplatu nenávratných dotací, které představují výdaje ve výši cca 860 mil. Kč. Poskytnutím dotace ze státního rozpočtu Fond dostojí všem svým závazkům z minulých let a udrží hladinu nových podpor na stávající úrovni. Celkové výdaje Státního fondu rozvoje bydlení budou v roce 2015 činit téměř 2,2 mld. Kč, vedle návratných podpor a výplat dotací z minulých let zahrnují náklady na správu a zajišťování podpor.

Státní fond rozvoje bydlení podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury a financuje projekty za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů. K plnění úkolů užívá finanční zdroje v souladu se zákonem o Státním fondu rozvoje bydlení a v souladu
s nařízením vlády, kterým jsou stanoveny podmínky poskytování státní podpory bydlení podle jednotlivých programů. Podle těchto programů rozděluje Fond finanční prostředky určené na podporu bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů a sjednává za tím účelem smlouvy s jednotlivými příjemci podpory. Dále je Státní fond rozvoje bydlení garantem informační platformy Portál o bydlení (www.portalobydleni.cz). Ta soustřeďuje a dále poskytuje podrobné a aktuální informace tykající se problematiky bydlení.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj