25.04.2013

Návrh novely zákona o sociálních službách se ve svých dopadech zmírní

MPSV vypustilo v souladu s připomínkami Svazu některé navrhované změny v připravované novele zákona o sociálních službách. Tím nejzásadnějším je zejména upuštění od návrhu vícezdrojového financování sociálních služeb, aniž by přitom novela přinášela jakékoli řešení nového zatížení obecních rozpočtů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypustilo v souladu s připomínkami Svazu měst a obcí ČR některé navrhované změny v připravované novele zákona o sociálních službách. Tím nejzásadnějším je zejména upuštění od návrhu vícezdrojového financování sociálních služeb, aniž by přitom novela přinášela jakékoli řešení nového zatížení obecních rozpočtů. 

Dále na základě připomínek byla prodloužena účinnost § 101 zákona o sociálních službách o jeden rok do 31. prosince 2014 a zároveň odložena účinnost § 101a zákona o sociálních službách o půl roku. Důvodem je celková nepřipravenost přechodu financování sociálních služeb na krajskou úroveň, která by mohla destabilizovat celou síť sociálních služeb.

Mgr. Bc. Ondřej Říha