06.12.2017

Nabídka kurzu dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu sociální práce s neformálními pečujícími.

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ připravuje kurz pro sociální pracovníky veřejné správy - především pro sociální pracovníky úřadů práce a obecních úřadů - o možnostech vhodné podpory neformálně pečujících. Nabízený kurz bude v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) a pro účastníky bude bezplatný. Pokud Vás nabídka vzdělávání oslovila a měli byste zájem se kurzu zúčastnit, napište Mgr. Andree Dvořákové (andrea.dvorakova@fdv.cz). Po vyhlášení termínů Vás budou emailem informovat. Bude-li v určitém regionu vyšší zájem o kurz, pak je možné kurz uspořádat přímo tam.

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ připravuje kurz pro sociální pracovníky veřejné správy - především pro sociální pracovníky úřadů práce a obecních úřadů - o možnostech vhodné podpory neformálně pečujících. Nabízený kurz bude v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) a pro účastníky bude bezplatný. Nyní připravujeme jeho akreditaci u MPSV a MV, kterou předpokládáme během ledna 2018. Kurz se uskuteční v různých krajích a bude realizován od  března 2018.

Účastníci kurzu si zopakují základní komunikační techniky při navazování kontaktu s pečujícími a naučí se identifikovat a komplexně posuzovat jejich specifické potřeby v závislosti na tom, o koho pečují. Dále si vyjasní, jaké kompetence mají ve vztahu k pečujícím osobám v závislosti na svém pracovním zařazení (pracovníci ÚP, pracovníci obecních úřadů) a získají informace o všech nástrojích podpory pečujících rodin. Účastníci se dále seznámí s praktickými tipy, jak efektivně využívat při své práci sítě, které podporují pracovníka jako koordinátora případu. Nakonec se zorientují v problematice syndromu vyhoření, kterému jsou pečující často vystaveni, a osvojí si povzbudivý způsob jednání. Kurz je koncipován tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro sdílení dobré praxe a diskusi obtížných případů.

Pokud Vás nabídka vzdělávání oslovila a měli byste zájem se kurzu zúčastnit, napište Mgr. Andree Dvořákové (andrea.dvorakova@fdv.cz). Po vyhlášení termínů Vás budou emailem informovat. Bude-li v určitém regionu vyšší zájem o kurz, pak je možné kurz uspořádat přímo tam.

Bližší informace o obsahu kurzu naleznete od poloviny ledna na internetové stránce www.fdv.cz nebo na facebookovém profilu „Podpora neformálních pečujících“.

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR